19. juni 2019

KL lykønsker nyvalgte medlemmer af Europa-Parlamentet 2019-2024

KL har udarbejdet en pjece med fortællinger om KL's arbejde i EU. Fortællingerne er personlige beretninger fra medlemmerne af KL's internationale udvalg om deres motivation for at arbejde med EU og i Det Europæiske Regionsudvalg. God læselyst. Trykte eksemplarer af pjecen kan fås ved henvendelse på følgende mail libn@kl.dk