19. juni 2019

Aktiv og sund aldring er en fælles udfordring for EU's kommuner

Det Europæiske Regionsudvalg sætter fokus på, hvordan en aktiv og sund alderdom sikres, og hvilken rolle de lokale og regionale myndigheder kan spille i dette arbejde.

Markant flere ældre i fremtiden

Ifølge KL's analyser forventes antallet af danskere over 80 år at stige med 161.000 frem mod 2030, hvilket er næsten 2/3 flere end i dag.

"Dette er naturligvis glædeligt, men det medfører også nogle udfordringer, da de ældre formentlig kommer til at lægge beslag på flere ressourcer i kommunerne." Sådan siger Kirstine Bille, 2. viceborgmester i Syddjurs Kommune og medlem af KL's internationale udvalg i forbindelse med behandlingen af Regionsudvalgets udtalelse om aktiv og sund aldring.

Ifølge Kirstine Bille står kommunerne samtidig over for udfordringer med at finde kvalificeret personale til de stigende opgaver i sundheds- og plejesektoren. Denne tendens gør sig gældende i flere europæiske lande, og derfor er emnet også nu på den europæiske dagsorden.

Det gode ældreliv

"Sund aldring og selvhjulpne borgere er med til at holde udgiftsniveauet i kommunerne nede, men emnet er mindst lige så vigtigt, fordi det at opnå et godt ældreliv efter pensionsalderen har værdi i sig selv" fortsætter Kirstine Bille.

Den enkelte borger har stor gavn af at bevare sine fysiske og kognitive evner længst muligt, og det er derfor vigtigt at diskutere, hvordan der skabes de rette forudsætninger for en god alderdom.

Regionsudvalgets medlemmer debatterede blandt andet velfærdsteknologi, digitalisering og strategier til at afhjælpe rekrutteringsudfordringerne på området. "Kommunerne skal hjælpe til et godt, selvstændigt og værdigt ældreliv. For at den ældre kan være mest muligt selvhjulpen, er det vigtigt, at vi også i fremtiden fokuserer meget af arbejdet på forebyggelsesindsatser", afslutter Kirstine Bille.

KL's ældrekonference

Sund og aktiv aldring har været på KL's dagsorden gennem længere tid, og den 17. september 2019 løber KL's ældrekonference af stablen. I KL har vi ikke en færdig løsning på, hvordan vi indretter fremtidens ældrepleje, men med konferencen ønskes der at give et fagligt bud på, hvordan man som borger, pårørende, medarbejder og frivillig kan arbejde med at fremme et godt ældreliv.