09. december 2019

Regionsudvalget debatterer mindsteløn med ny EU-kommissær for jobs og sociale rettigheder

Under Det Europæiske Regionsudvalgs plenarforsamling udtalte Nicolas Schmit, nyudnævnt EU-kommissær for jobs og sociale rettigheder, at han er opmærksom på den danske model og på ikke at ødelægge noget, der allerede fungerer, som følge af Kommissionens planer om indførelsen af en europæisk mindsteløn. Den danske delegation i udvalget er dog langt fra rolige.

Den netop tiltrådte EU-kommissær for jobs og sociale rettigheder, Nicolas Schmit, besøgte Det Europæiske Regionsudvalgs plenarforsamling i Bruxelles den 4. og 5. december 2019, som en af hans første officielle opgaver i hans kommissærperiode.

Nicolas Schmit, der er den første kommissær for sociale rettigheder i EU, brugte hans oplæg på at tale om de udfordringer, som EU står overfor, og hvordan EU’s sociale søjle er løsningen på tværs af alle disse udfordringer. Kommissionens ambitioner indfries kun med hjælp og indsats fra EU’s borgere, hvad end det er klimaudfordringerne eller den digitale omstilling. Her skal den sociale dimension være med til at sikre, at alle unionens borgere har mulighed for at deltage således ingen lades i stikken.

Mindsteløn og Den europæiske søjle for sociale rettigheder er fundamentet for Kommissionens arbejde

En af kommissærens første og største opgaver bliver at udarbejde en handlingsplan for den sociale økonomi, som hænger uløseligt sammen med det lokale niveau. Denne handlingsplan kommer, ifølge Nicolas Schmit, til at adressere områder som arbejdsløshed, fattigdom, børns ret til et anstændigt måltid, manglen på anstændige boliger samt den række af de ligestillingsudfordringer, som EU oplever.

En af de centrale løsninger i handlingsplanen på de ovenstående udfordringer bliver ifølge Nicolas Schmit at fremsætte en juridisk ramme for en europæisk mindsteløn. Kommissæren udtalte, at det er vigtigt, da lønkonvergens også er social konvergens.

KL og kommunerne ikke overbeviste om dansk fredning af europæisk mindsteløn

Kommissionen forventes at præsentere en juridisk ramme for mindsteløn inden for det næste halve år. Det vækker bekymring blandt de danske lokalpolitikere repræsenteret i Det Europæiske Regionsudvalg. Formand for KL’s Internationalt udvalg, Erik Flyvholm, spurgte derfor kommissæren om den juridiske rammes betydning for den danske model.

-Hvis Kommissionen lægger op til et EU-direktiv, så vil danske kollektive aftaler kunne blive underløbet af EU-domstolen. Derfor opfordrer Danmark til, at kommissæren er opmærksom på at undgå at ødelægge eller underminere den danske model, udtaler Erik Flyvholm, borgmester i Lemvig, på vegne af den danske delegation i Regionsudvalget til Nicolas Schmit under den efterfølgende debat.

Hertil svarede Nicolas Schmit, at han personligt går ind for, at man forhandler kollektivt, hvilket Kommissionen ønsker at styrke i hele EU.