09. december 2019

EU vil have kommunerne med i Den grønne aftale

Frans Timmermans, 1. ledende næstformand for Kommissionen med ansvar for Den grønne aftale, holdt en af sine første officielle taler på Det Europæiske Regionsudvalgs plenarforsamlingen den 4.-5. december.

Alle europæiske lande og byer skal med i den grønne omstilling

Timmermans sagde, at kommuner og regioner er helt centrale i den Grønne aftale. De lokale myndigheder spiller nemlig en helt særlig rolle, da de har den nære kontakt til borgerne og til de lokale forhold. Timmermans mener, at uden det lokale niveau kommer EU ikke langt med den klimaomstilling, som Europa har brug for, for at blive det første klimaneutrale kontinent i 2050. Timmermans fremhævede desuden de øgede jobmuligheder, som denne omstilling vil skabe - og at det dermed ikke er de økonomiske eller teknologiske udfordringer, der forhindrer en grønnere omstilling. Det er mere styringen af processen – og ikke mindst samarbejdet mellem de forskellige myndighedsniveauer.

Timmermans løfter sløret for to konkrete tiltag i Den grønne aftale

Timmermanns afslørede under sit indlæg bl.a. to konkrete tiltag, som den kommende grønne aftale vil indeholde.

For det første at der skal plantes flere træer for at forbedre luftkvaliteten i Europas byer. Og for det andet at det vil være lettere for den enkelte borger at gøre fx sit hjem mere klimavenligt ved hjælp af afbetalingsordninger, der skal gøre omstillingen mindre økonomisk tyngende for trængte boligejere.

Timmermans sagde, at Kommissionen har store forventninger og ambitioner. De næste fem år med denne Kommission skal sikre at lovgivningen og juraen for Den grønne aftale kommer på plads. Derefter skal der være midtvejsmålinger i 2030 og 2040, for at nå målet om klimaneutralitet i Europa i 2050. Danmark anses som værende foregangsland, når det gælder klimadagsordenen og de danske kommuner har således allerede en række strategier og tiltag, der skal være med til at sikre en grønnere omstilling i de enkelte kommuner. Det lokale niveau kommer til at spille en central rolle, når Den grønne aftale bliver fremlagt i denne uge og derfra skal forhandles på plads og senere udmøntes.