03. april 2019

Større fokus på naturvidenskabelige og teknologiske fag i skolerne

Det Europæiske Regionsudvalgs udvalg for uddannelse og social- og arbejdsmarkedspolitik, SEDEC, sætter fokus på styrkelsen af STEM-uddannelser (naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik) i EU.

Nøglekompetencer på arbejdsmarkedet

Det er vigtigt, at STEM-fagene bliver fremmet i både folkeskole, gymnasieuddannelser og i forhold til livslang læring, da det i høj grad er inden for bl.a. it, robotteknolog, teknisk forskning mv., at EU og medlemsstaterne står over for en stor global konkurrence. Det Europæiske Regionsudvalg understreger, at de lokale og regionale myndigheder har et stort ansvar med hensyn til at fastlægge en sammenhængende og målrettet strategi for undervisningen i STEM-fagene, da vi i disse år ser en øget efterspørgsel på arbejdsmarkedet efter disse nøglekompetencer.

Planlægning af uddannelser

Kommuner og regioner bør i planlægningen af uddannelserne og selve uddannelsesaktiviteterne i højere grad tænke tværfagligt og samarbejde med bl.a. virksomheder, brancheorganisationer, faglige organisationer og andre relevante aktører for bedre at ruste de studerende til det fremtidige arbejdsmarked.

"Det er vigtigt, at kommunerne er med til at fremme STEM-fagene. Vi skal have flere undervisere, der er STEM specialiseret, og sikre høj kvalitet af undervisningen i fagene. STEM-fagene bør også sammentænkes med andre fag for at øge interessen især hos pigerne" lyder det fra Karen Melchior, der repræsenterede KL på udvalgsmødet i SEDEC.

Strategi for naturvidenskabelige fag

Danmark er en af de ni medlemsstater, der har en strategi for de naturvidenskabelige fag, som regeringen fremsatte den 13. marts 2018. STEM-fagene er en del af flere kommunale og regionale uddannelsesstrategier. Udtalelsen blev enstemmigt vedtaget i SEDEC-udvalget og afventer nu en endelig godkendelse i plenaren i juni 2019.