03. april 2019

KL: Det lokale råderum i beredskabspolitikken skal beskyttes

EU skal ikke tildeles yderligere kompetencer til at fastsætte lovgivning på beredskabsområdet.

"90 pct. af det samlede danske beredskab kommer fra kommunerne, så vi spiller en stor rolle inden for beredskabsområdet i Danmark. Derfor skal vi fortsat sørge for, at kommunerne har fleksibilitet nok til at kunne fastlægge den lokale beredskabsindsats i overensstemmelse med de behov, der er i lokalområdet". Sådan siger Kirstine Bille, 2. viceborgmester i Syddjurs Kommune og medlem af KL's internationale udvalg i forbindelse med behandlingen af et forslag om, at EU skal tildeles flere beføjelser til at sætte lovgivning for medlemsstaterne på beredskabsområdet. 

EU's rolle

"Det er i dag sådan, at EU understøtter, koordinerer og supplerer medlemsstaterne på civilbeskyttelsesområdet. Dét, synes jeg, er rigtig positivt".

Kirstine Bille fortsætter: "for eksempel har EU oprettet en fond, der hedder "rescEU", som bidrager til at pulje ressourcer til fælles udfordringer i forbindelse med, at der sker katastrofer – og det er en rigtig god ide, hvor vi igennem EU har mulighed for at trække på hinandens ressourcer, når katastroferne indtræffer. Fx ved de kraftige skovbrande der var i store dele af Europa sidste sommer." 

Bevarelse af det kommunale råderum

Ifølge Kirstine Bille skal man fra EU's side dog være påpasselig med at begynde at fastsætte krav til, hvordan man på lokalt og statsligt niveau tackler beredskabsområdet. "Jeg synes ikke, at EU skal blande sig i det. Det kan vi selv finde ud af i Danmark. Men jeg er helt enig i, at EU på værdifuld vis kan understøtte, koordinere eller supplere medlemsstaterne på dette område. Hverken mere eller mindre" siger Kirstine Bille.

"Derfor var det også en meget positiv oplevelse for mig, at mine kollegaer fra andre lokale og regionale myndigheder i Det Europæiske Regionsudvalg var enige med mig i denne vurdering. Dermed sender vi fra lokalt og regionalt niveau et klart signal til medlemsstaterne og EU om, at den nuværende kompetencefordeling skal respekteres – samtidig med at vi anerkender det værdifulde bidrag, som EU kan yde på området" afslutter Kirstine Bille.