10. april 2019

EU reducerer engangsplast og generelt plastaffald i havene

Sidste uge blev EU's direktivet om reduktion af plastaffald i havene og forbud mod flere en-gangsplastprodukter endeligt vedtaget med et næsten enstemmigt flertal i Europa-Parlament.

Direktivets formål er at nedbringe plastaffaldet i havene gennem forbud, initiativer til mindre forbrug, øget genanvendelse og incitamenter til genanvendeligt design.

KL glæder sig over direktivets endelige vedtagelse. KL havde dog gerne set, at direktivets anvendelsesområde havde været mere ambitiøst og ikke kun snævert fokuseret på plastprodukter fundet på europæiske strande. 

Engangsplast giver stigende miljøproblemer

Der er behov for fælleseuropæiske initiativer og en mangesidet indsats for at standse det stigende miljøproblem som plast udgør i verdenshavene. Direktivet bygger på EU's eksisterende affaldslovgivning, men går endnu videre ved at fastsætte endnu strengere regler for de typer produkter og emballage, der er blandt de 10 hyppigst fundne genstande, som forurener de europæiske strande. Engangsplastprodukter og tabte fiskeredskaber udgør samlet set 70 % af den samlede mængde affald, som findes på europæiske strande.

Forbud mod engangsplast i det indre markedet fra 2021

Med direktivets nye regler indføres et forbud af visse plastprodukter på det indre marked i 2021. Dette gælder f.eks. engangsbestik og –tallerkener, sugerør, vatpinde, sugerør og ballonpinde. For disse produkter eksisterer allerede mere miljøvenlige alternativer.

Målet er mindre forbrug og øget genanvendelse og

Det fremgår af direktivet, at medlemsstaterne skal sikre initiativer til væsentlig reduktion af forbruget af andre engangsplastprodukter til mad og drikkevarer f.eks. beholdere til fastfood, take-away og drikkebægre.

Medlemsstaterne skal derudover sikre information om miljøpåvirkningen ved uhensigtsmæssig bortskaffelse af engangsplastprodukter, herunder vådservietter, bind, tamponer, cigaretter og drikkevarebeholdere, mærkes.

Direktivet indeholder også et krav om separat indsamling af minimum 90 % af alle plastikflasker i 2029, samt designkrav om at plastflasker konstrueres således, at plastlåg ikke kan adskilles fra selve flasken.

Fra 2025 etableres et udvidet producentansvar for f.eks. fiskeredskaber af plastik, cigaretfiltre, engangsbægre, letvægtsbæreposer mv. Producentansvaret indebærer som minimum, at producenter og importører af de listede produkter skal finansiere indsamling og affaldsbehand-ling af deres produkter.

Direktivet er primært rettet mod producenter og forbrugere og ikke medfører kommunale opgaver udover ændret indkøb.