03. april 2019

Digitalisering i de maritime industrier skaber jobs

De maritime industrier kan drage nytte af de muligheder, som den teknologiske revolution medfører. Dette bidrager til vækst og beskæftigelse i mange kommuner.

"Den hastige udvikling der sker inden for det teknologiske område, kan bidrage til at skabe vækst og beskæftigelse i de maritime industrier. " Sådan siger Anders Rosenstand Laugesen, byrådsmedlem i Skanderborg Kommune og medlem af KL's Internationale Udvalg i forbindelse med en debat i Det Europæiske Regionsudvalg om fremtiden for de maritime industrier.

Anders Laugesen fortsætter: "alle de ting, som der sker inden for IT og digitalisering i disse år, betyder, at der bliver udviklet utrolig mange muligheder for at styrke den maritime industri i Danmark yderligere. IT og digitalisering er allerede en dansk styrkeposition – og det skal vi bygge videre på".

Med udviklingen går skibene fra at være analoge enheder til digitaliserede transportplatforme, hvilket rummer muligheder for øget integration og samkøring af forskellige digitale systemer.

Ifølge Anders Laugesen bidrager det også til at udvikle forretningsmulighederne i sektoren mere og desuden forbedre interaktionen og kommunikationen mellem sektoren og myndighederne, fx havnene.

"Det er virkelig vigtigt, at kommunerne, havnene og de maritime industrier omfavner de muligheder, som digitaliseringen medfører i den internationale konkurrence" siger Anders Laugesen.

"Derfor har det også været vigtigt for KL, at der på europæisk plan sættes yderligere fokus på de muligheder, som digitaliseringen rummer for den europæiske skibsindustri. Jeg synes derfor, at det er meget positivt, at mine europæiske kollegaer i Regionsudvalget har støttet op om det danske synspunkt" afslutter Anders Laugesen.