12. april 2019

Det Europæiske Regionsudvalg lancerer initiativet "Byer og regioner for integration"

På plenarforsamling den 10.-11. april 2019 igangsatte Det Europæiske Regionsudvalg i samarbejde med EU-Kommissionen og en række andre europæiske organisationer en ny, fælles indsats for at forbedre integrationen af migranter på arbejdsmarkedet og i samfundet generelt.

Det Europæiske Regionsudvalg vil med initiativet forbedre arbejdet med integrationen af migranter, og samtidig ønsker man at fremføre en positiv fortælling om solidaritet ved at påvise de potentielle fordele ved vellykket integration.

Et bredt europæisk samarbejde

Initiativet bakkes op af nationale sammenslutninger af lokale og regionale myndigheder samt relevante europæiske aktører, bl.a. den europæiske kommune- og regionsforening, CEMR, Eurocities og EU-Kommissionen. Initiativet rummer flere forskellige redskaber som fx etableringen af en politisk platform, hvor kommuner og regioner kan udforme og fremme forslag til EU-politikker og udveksle erfaringer og fremlæring via bedste praksis.

Debat på Det Europæiske Regionsudvalgs plenarforsamling

Medlemmerne af Det Europæiske Regionsudvalg drøftede på deres plenarforsamling den 10. april 2019 integrationspolitik set med de kommunalpolitiske briller. I debatten fremførte kommissær Dimitris Avramopoulos bl.a., at en succesfuld integration af migranter bør være prioriteret højt i Europa de kommende årtier, og at det er nødvendigt med en helhedsorienteret tilgang, hvor man ikke kun fokuserer på integration på arbejdsmarkedet men også på integration i bredere forstand.

Kommunernes rolle i integrationsindsatsen

KL's medlem af Regionsudvalget og byrådspolitiker i Kolding Kommune, Per Bødker Andersen, overværede debatten, hvor det blev fremhævet flere gange, at kommunerne i Europa spiller en vigtig rolle i at sikre integrationen af migranter. "Det er kommunerne, der har ansvaret for integrationen, og det er rigtigt, at en af vejene til en vellykket integration er via arbejdsmarkedet, men det er ligeså vigtigt, at de nyankomne bliver integrerede som borgere i lokalsamfundet. Det vil være til gavn både for den enkelte og for lokalsamfundet".    

Danske kommuners arbejde for at sikre integration af migranter er mangesidet og dækker bl.a. over danskundervisning og en målrettet beskæftigelsesindsats. KL har i øvrigt sammen med de øvrige arbejdsmarkedets parter og regeringen indgået en trepartsaftale (IGU), som skal lette integrationen på arbejdsmarkedet.