10. april 2019

Borgmestre i Europa udsættes for vold og trusler

Kongressen for Lokale og Regionale myndigheder i Europarådet afholdt den 2. til 4. april 2019 plenarforsamling. Temaet var "Borgmestre, der beskytter demokratiet". Den stigende tendens om trusler og vold mod kommunalpolitikere var et af de emner, der blev drøftet.

Erik Flyvholm og Kirstine Bille fra KL's Internationale udvalg deltog i Kongressens plenarforsamling i Strasbourg. På mødet i kammeret for lokale myndigheder blev der sat fokus på stigningen i trusler og vold mod kommunalpolitikere. Rammen for debatten var tre borgmestres beretninger.

Gdansk: Borgerne inddrages for at undgå vold

Aleksandra Dulkiewicz er nyindsat borgmester i Gdansk, efter at den tidligere borgmester Pawel Adamowicz, som blev myrdet den 14. januar 2019. Aleksandra Dukiewiczs sagde, at kun borgere, som er frie, ansvarlige og bevidste om deres rettigheder og pligter, kan være modstandsdygtige mod propaganda, som er med til at stigmatisere sociale, etniske og religiøse grupper. Involvering af borgerne i lokalpolitik er det bedste værn mod trusler og vold mod lokalpolitikere. Et af hendes første initiativer som borgmester har været at skabe plads til, at borgerne i højere grad bliver involveret i og tage ansvar for udviklingen af Gdansk.

Altena: Borgernes frustration rettes mod lokalpolitikere

Altenas borgmester, Andreas Hollstein, fortalte om, hvordan han i kølvandet på immigrationsbølgen i Tyskland var blevet overfaldet og truet på livet med en kniv for struben. Årsagen var, at en borger var vred over de mange indvandrere. I Tyskland har over 50 % af borgmestrene været udsat for en eller anden form for trusler. Ofte bliver lokalpolitikerne holdt ansvarlige for politiske beslutninger, som staten er ansvarlig for. Men borgernes frustration bliver rettet mod lokalpolitikerne. Hollstein mener, at svaret på den eskalerende vold er at lytte og opbygge borgernes tillid til lokalstyret og til hinanden.

Erik Flyvholm, borgmester i Lemvig Kommune og formand for KL's Internationale udvalg, er rystet over at høre, at 50 % af de tyske borgmestre har været udsat for en eller anden form for trusler eller vold. "Så højt tror jeg heldigvis ikke, at tallet er i Danmark. Men danske lokalpolitikere går heller ikke fri fra trusler fra borgerne, og det er vigtigt, at vi får taget debatten i Danmark, før der sker en yderligere eskalering."

Haarlem: Borgmester bor i et "safe house"

Jos Wienen, borgmester i Haarlem, fortalte, at der også var sket en eskalering i Holland. Jos Wienen har de sidste syv måneder levet i et "safe house" omgivet af bodyguards pga. af dødstrusler, hvilket betyder, at han ikke længere kan bo sammen med sin familie. Budskabet fra Jos Wienen var, at det er yderst vigtigt, at staten støtter de lokale folkevalgte således, at de ikke bliver presset til at gå af. Det er meget vigtigt, at man er i stand til at forsætte sit job som borgmester, så hverken volden, "big money" eller de, som råber højest, får deres vilje og sætter det lokale demokrati ud af kraft.

Den efterfølgende debat gjorde det tydeligt, at de tre borgmestre stod ikke alene i forhold til at have haft trusler og vold tæt ind på livet. Kirstine Bille, 2. viceborgmester i Syddjurs Kommune og næstformand i KL's Internationale udvalg, er også rystet over de beretninger, der kom frem, og selv om det måske ikke endnu står meget slemt til i Danmark sammenlignet med andre lande, er det nødvendigt, at vi får taget fat i problemet. "Hvis vold og trusler bliver en del af dagligdagen for kommunalpolitikerne, vil færre borgere ønske at stille op til kommunalvalg. Det vil underminere vores lokale demokrati."