19. december 2018

Det lokale råderum skal sikres – også i trafiksikkerheden

Kommissionen ønsker med sit seneste lovforslag at opnå større indflydelse på trafiksikkerheden på det danske vejnet, herunder ca. 500 km kommunalvej. Trafiksikkerhed er vigtig, men det kommunale råderum bør respekteres.

"Der er positivt, at EU sætter fokus på trafiksikkerheden, men det skal være med det nationale og kommunale råderum in mente".

Sådan siger Anders Laugesen, medlem i KL's internationale udvalg i forbindelse med behandlingen af Kommissionens forslag i Det Europæiske Regionsudvalg.

Med Kommissionens forslag vil stort set alle statsveje og 500 km kommunalvej være omfattet af fælles europæiske regler og krav til fastlæggelse af trafiksikkerhed.

Blandt andet skal vejnettet vurderes for at sammenligne trafiksikkerheden på tværs af landegrænser i EU. Vurderingen skal bl.a. danne udgangspunkt for en prioritering af midler til sikkerhedsfremmende ombygninger af vejene. Desuden får Kommissionen til opgave at opstille såkaldte ”præstationskrav” til færdselstavler og vejafmærkning.

Ifølge Anders Laugesen er der ikke er behov for en udvidelse af EU's kompetence på dette område, da kommunerne i forvejen gør et stort stykke arbejde for at sikre vejinfrastrukturen:

"Kommissionens forslag bør indeholde fleksibilitet til at sikre den kommunale og nationale kompetence på dette område, og kun omhandle det vejnet, som har størst betydning for den transeuropæiske trafik."

Anders Laugesen fortsætter: "KL vil derfor arbejde for at skabe mere fleksibilitet i reglerne, så der i højere grad tages højde for det kommunale og nationale råderum til at gennemføre foranstaltninger til at sikre vejinfrastrukturen" nævner Anders Laugesen afslutningsvist.

Det Europæiske Regionsudvalg er kommunernes og regionernes stemme i EU. Det repræsenterer lokale og regionale myndigheder i hele EU og rådgiver om ny lovgivning, som har indvirkning for kommuner og regioner. KL har seks pladser i udvalget.