10. september 2020

Kommunernes It-Arkitekturråd drøfter infrastruktur og platforme

Det 35. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd afholdes d. 24. september. Her er der bl.a. fire sager på dagsorden under temaet ’Infrastruktur og platforme’. Rådet får i den forbindelse besøg af bl.a. Gartner og Danmarks Miljøportal. Læs dagsorden og find materialer til mødet her.

Infrastruktur og platforme

KOMBIT igangsatte omkring årsskiftet det strategiske arbejde ”Infrastruktur 2.0”, der skal sætte retningen for den fælleskommunale infrastruktur de kommende år.

Arbejdet med Infrastruktur 2.0 skal etablere et målbillede for, hvordan den fælleskommunale infrastruktur bør udvikle sig for bedst muligt at understøtte kommunernes behov i samspil med det øvrige marked for kommunal it. Hvor Infrastruktur 1.0 havde til formål at understøtte monopolbrudsløsningerne, skal Infrastruktur 2.0 være fundament for kommunal it på alle fagområder. Infrastrukturen skal, for at understøtte behovet, positionere sig i det fællesoffentlige økosystem.  Der har i den forbindelse været afholdt to KL-KOMBIT workshops, der har været med til at præge de strategiske temaer i målbilledet.
På mødet giver It-Arkitekturrådet sit input til målbilledet, bl.a. med afsæt i to inspirationsoplæg.

Danmarks Miljøportal præsenterer rådet for deres overvejelser og erfaringer med valg af platform, og Gartner præsenterer den internationale udvikling og trends på området, deler deres syn på markedssituationen og giver bud på opmærksomhedspunkter for kloge strategiske valg ift. digital infrastruktur.

Anvendelse af Open Source
På mødet behandler rådet et notat fra Advokatfirmaet Poul Schmith – Kammeradvokaten, udarbejdet for OS2. Notatet behandler spørgsmålet om offentlige myndigheders brug af Open Source. Rådet drøfter notatets betydning for kommunernes og KOMBIT’s udbudsstrategier.                                                                                                                 

Målbilledet for meddelelseskommunikation på sundhedsområdet

Af andre emner drøfter rådet det overordnede indhold og hovedkonklusioner i ’Målbillede for meddelelseskommunikation på sundhedsområdet’, som Sundhedsdatastyrelsen har udarbejdet. Målbilledet bevæger sig primært på et konceptuelt niveau, og der udestår derfor en række afklaringer, som rådet giver input til.

Rådet orienteres derudover omkring status på arbejdet i KL-KOMBIT’s rammearkitekturprogram med særlig fokus på produktionen af indhold i rammearkitekturen og It-arkitekturnetværkets forløb for 2021.

Hent dagsorden og bilag nedenfor: