11. maj 2020

It-Arkitekturrådet mødes igen den 27. maj 2020

På 34. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd kigger rådet sammen med KL-direktør Christian Harsløf fremad mod vigtige arkitekturfaglige opgaver, som kommunerne har brug for at løse i fællesskab. Rådet drøfter bl.a. forslag til fremtidig indsats, hvad angår standarder for Internet of Things og Open Data på de kommunale fagområder. Rådet får også besøg af MedCom for at høre om deres moderniseringsarbejde på sundhedsområdet, herunder løsninger til meddelelsesudveksling. Læs dagsorden og find materialer til mødet her.

Det 33. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd, som skulle have været afholdt medio marts, blev grundet Corona-situationen aflyst. Der er derfor enkelte sager fra det møde, som er videreført til det 34. ordinære møde.

Det gælder bl.a. en sag om Internet of Things (IoT), hvor kommunerne gennem de seneste år har gjort sig en del erfaringer. En gennemgående udfordring, der har vist sig er, at løsningerne giver begrænset værdi, fordi de ikke er baseret på fælles standarder eller tager hensyn til kommunernes infrastruktur. Rådet drøfter derfor oplæg til, hvordan KL og kommunerne kan bygge videre på erfaringerne og finde frem til, hvordan KL bedst understøtter kommunernes arbejde med IoT og Open Data.

Siden begyndelsen af 2018 har MedCom arbejdet mod en modernisering af udvalgte standarder, som blandt andet indebærer introduktion af fire ændrede typer meddelelser. Rådet drøfter, hvilke arkitekturvalg, MedCom har truffet, og hvilke sammenhænge der er til det fælleskommunale digitaliseringsarbejde på sundhedsområdet.

Digitaliseringsstyrelsen arbejder på at produktmodne eDelivery, der understøtter sikker forsendelse af meddelelser. Den samme grundlæggende teknologi bliver i dag brugt på faktureringsområdet med en tidligere version af eDelivery. Rådet drøfter det kommunale behov for en ny løsning til sikker meddelelsesudvikling og giver input til eventuel afprøvning af udvekslingsstandarden på andre områder end fakturering.

Rådet får også en præsentation af den nye styrings- og samarbejdsmodel for det fællesoffentlige digitale samarbejde, som Digitaliseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner har aftalt og taget i brug. Som noget nyt har man etableret et fast ’Udvalg for Arkitektur og Standarder,’ og rådet orienteres om udvalgets arbejde.

Hent dagsorden og bilag nedenfor