09. november 2020

It-Arkitekturrådet gør status på strategiperioden for 2016-2020

Den 25. november 2020 drøfter Arkitekturrådet bl.a. temaet ’Evaluering ved overgang til ny strategiperiode’ og en sag om standarder for videregivelse af samtykke. Læs dagsorden og find materialer til mødet her.

2020 markerer afslutningen på den nuværende strategiperiode. Som en del af overgangen til en ny strategiperiode følger en evaluering af resultaterne de seneste 5 år. Rådet drøfter resultaterne af den afsluttede effektmåling af Den fælleskommunale rammearkitektur og en ekstern evaluering af rammearkitekturpuljen. Arkitekturrådet gennemgår også rådets egen indsats som kommunal styregruppe for programmet ”Sammenhæng og Genbrug med Rammearkitekturen” (SAGERA) og deres rolle som rådgivere for diverse projekter i KOMBIT, i Handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020, projekter i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og tværoffentlige projekter på bl.a. beskæftigelses- og sundhedsområdet.

 

Videregivelse af samtykke

Rådet præsenteres for en sag om det fællesoffentlige arbejde med Samtykke. Der er et stigende behov for at borgere kan give samtykke til, at deres oplysninger må videregives i forbindelse med kommunal sagsbehandling og mellem eksempelvis kommuner og regioner. Det fælleskommunale projekt om samtykke overgik tidligere på året til håndtering i det fællesoffentlige arbejde med at udarbejde standarder for samtykke. Rådet drøfter i den forbindelse Proof of Concepts samt oplæg til det samlede økosystem for samtykke.

 

Fuldmagtsløsning til NemLog-In

Digitaliseringsstyrelsen præsenterer et oplæg til et fælles udvekslingsformat, så fuldmagter kan deles på tværs af systemer og myndigheder, og så fuldmagter kan samles og tilgås i en overskuelig brugergrænseflade for borgeren. Rådet drøfter bl.a. om formatet lever op til de langsigtede behov for anvendelse af fuldmagter i digitale løsninger.

 

Omstilling til Næste generation Digital Post

Kommunerne skal de kommende år omlægge al post til det nye MeMo-format og bruge den nye fællesoffentlige løsning til afsendelse og modtagelse af Digital Post. Rådet giver input til, hvordan KL og KOMBIT bedst kan hjælpe kommunerne i mål med omstillingen til Næste generation Digital Post, herunder KOMBIT’s planer for etablering af nye snitflader.

 

Hent dagsorden og bilag nedenfor