06. september 2022

Dagsorden til 43. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

På dagsorden er bl.a. samtykkefunktionalitet til deling af data, it-understøttelse af Helhedsorienterede Indsats og status for arbejdet med SKI 02.19. Læs mere, og find den fulde dagsorden og bilag i artiklen her

Når It-Arkitekturrådet mødes den 14. september 2022, er følgende emner på dagsorden:

Status vedr. arbejdet med Fællesoffentlig Digital Arkitektur

Kontorchef Nikolai Tronche Bülow fra Digitaliseringsstyrelsen vil på mødet give Arkitekturrådet en mundtlig orientering om generel status vedrørende ’Digitalisering der løfter - fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2022 – 2025’. Rådet vil få en introduktion til forslag til fremtidigt arbejdsprogram for arkitektur og standarder.

Status for arbejdet med SKI 02.19

Statens og Kommunernes Indkøbsservice er i fuld gang med at forberede udbud af rammeaften 02.19. SKI er i tæt dialog med KOMBIT og kommunerne om den kommende kontrakt og det kommende udbud.

Arkitekturrådet vil derfor drøfte ønsker til den kommende rammeaftale og komme med input til, hvordan kommunerne som bestillere kan bidrage til, at leverandørerne lever op til aftalen.

Arkitekturboards godkendelse af ’Standarder for minimumsopmærkning i MeMo-formatet’

I governancemodellen for Den Fælleskommunale Rammearkitektur indgår et Arkitekturboard, som agerer på mandat af It-Arkitekturrådet. og rapporterer fra sine møder til It-Arkitekturrådet. Arkitekturboardet vedtog i september at optage ’Minimumsstandard for MeMo-opmærkning’ med tilhørende arketyper som en del af den fælleskommunale rammearkitektur.

Dialog med KL’s Direktion

’Dialog med KL’s direktion’ er et fast punkt på It-Arkitekturrådets møder med KL-direktør Christian Harsløf som deltager. Punktet har til formål at understøtte, at arkitekturdrøftelser og anbefalinger samt den generelle digitaliseringsdagsorden harmonerer med kommunernes overordnede strategiske og politiske mål.

Samtykkefunktionalitet til bl.a. deling af data

Mere sammenhængende service og større transparens om brug af data er nogle af plejemærkerne i den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2022- 2025. I den forbindelse er det aftalt at bygge videre på det eksisterende samarbejde om udvikling af samtykkefunktionalitet, og der er afsat finansiering til udvikling af forskellige funktionaliteter. Det er dog afgørende for projektet, at en række myndigheder vil være første anvendere på forskellige funktioner for endeligt at tilpasse retningen for leverancerne.

Arkitekturrådet får på mødet en status for det fællesoffentlige projekt til og vil drøfte mulighederne for kommunal deltagelse i projektet som såkaldt ’første anvendere’.

Status og udvalgte eksempler fra Digitale fundamenters arkitekturindsats

Kommunernes Digitaliseringsprogram 2021-2025 skal bidrage til realiseringen af strategien ”På forkant med fremtiden velfærd” fra 2019. Kommunernes Digitaliseringsprogram består af seks delprogrammer, herunder ’Digitale fundamenter’ som samler indsatser vedrørende it-arkitektur og informationssikkerhed.

På mødet vil rådet give input til det videre arbejde med udvalgte arkitekturindsatser vedrørende kravmateriale og standardisering af affaldsdata.

Læs mere om de seks delprogrammer her: Kommunernes Digitaliseringsprogram

It-understøttelse af Helhedsorienterede Indsats

Den 7. juni 2022 indgik en meget bred kreds af partier i Folketinget en aftale, der udmønter rammeaftalen fra 2018 om en ny lov om helhedsorienteret indsats (HOI-loven) for borgere med komplekse udfordringer. Loven forventes fremsat i foråret 2023, og vil træde i kraft den 1. juli 2023.

Rådet vil drøfte de foreløbige overvejelser om en fælleskommunal it-understøttelse af Helhedsorienteret Indsats.

 • PDF

  Referat for 43. møde i It-Arkitekturråd.pdf

 • PDF

  Dagsorden for 43. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd .pdf

 • PDF

  Dagsorden bilag for 43. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd.pdf

 • PDF

  PRÆSENTATION - Sag 2.1 Status for arbejdet med fællesoffentlig digital arkitektur (FDA).pdf

 • PDF

  PRÆSENTATION - Sag 2.3 Afrapportering fra Arkitekturboard.pdf

 • PDF

  PRÆSENTATION - Sag 2.5 Det fællesoffentlige samtykkeprojekt.pdf

 • PDF

  PRÆSENTATION - Sag 2.6 Digitale fundamenters arkitekturindsats.pdf

 • PPTX

  PRÆSENTATION - Sag 2.7 It-understøttelse af Helhedsorienteret Indsats.pptx

Arrangement

Konferencer og messer Digitaliseringsmessen 2022

- vær med på messen og få viden om de nyeste og bedste løsninger på lige netop dit område

×

Log ind