28. april 2022

Dagsorden til 42. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

Kommunernes It-Arkitekturråd sætter på deres næste møde bl.a. fokus på principper og økosystem for Internet of Things, perspektiver ved implementering af EU Single Digital Gateway og digitalt understøttet ungeindsats. Læs mere, og find den fulde dagsorden og bilag i artiklen her.

Når It-Arkitekturrådet mødes den 18. maj 2022, er følgende emner på dagsorden:

Status på udfasning af skatteforvaltningens systemer og overgang til DUPLA

Kommunernes brug af skatteministeriets forretningssystemer, skal flyttes over til en ny distributionsplatform, DUPLA (DataUdvekslingsPLAtform). Kommunerne bruger oplysningerne for eksempel ved tildeling af offentlige ydelser og kontrolbesøg.

Drøftelsen vil tage udgangspunkt i nødvendigheden af yderligere kommunal inddragelse, på den korte bane, til de nødvendige analyser

Principper og økosystemer for Internet of Things

Teknologien Internet of Things (IoT) rummer et stort potentiale i forhold til kommunernes arbejde med klima, energistyring mv., men manglende fælles rammer, standarder og kompetencer betyder, at kommunerne ikke kan udnytte potentialet. Det skal være lettere og mere overskueligt for kommunerne at indkøbe og udnytte sensorer og systemer, der taler samme sprog og kan levere data og funktionalitet af høj og ensartet kvalitet. Projektet indstiller derfor, at It-Arkitekturrådet drøfter anvendeligheden af en række principper for Internet of Things i kommunerne, samt kommer med input til det videre udviklingsarbejde og formidling.

Bliv klogere på Internet of Things (IoT) og potentialerne ved teknologien her.

Model for styrket samarbejde mellem kommuner, KOMBIT og KL i relation til opkoblingen af kommunale løsninger til den fælleskommunale infrastruktur

På It-Arkitekturrådsmødet i marts 2022 fremlagde KL og KOMBIT i fællesskab en problematik vedrørende visse omsorgssystemers kobling til indekserne. For at undgå lignende problematik på andre fagområder er der siden marts arbejdet på en samarbejdsmodel der kan styrke standardiseringsarbejdet.

På mødet vil behovet for et tættere samarbejde mellem kommuner, KOMBIT og KL i det fremtidige standardiseringsarbejde blive drøftet.

Perspektiver ved implementering af EU Single Digital Gateway

Store dele af kommunernes tekniske understøttelse bygger på myndighedernes registre med oplysninger om borgerne. Implementeringen af EU Single Data Gateway stiller krav til kommunerne om at beskrive procedurer og stille selvbetjeningsløsninger til rådighed for alle EU-borger. 

Arkitekturrådet vil drøfte de potentielle konsekvenser for kommunerne af den europæiske påvirkning af it-understøttelsen af dansk administration.

Genudbud af Datafordeleren

I dag udstilles udvalgte data om personer, ejendomme, adresser, virksomheder og geografier samlet via Datafordeleren. Kommunernes rolle i forhold til Grunddata er dels som skaber af data (både Grunddata og andre faglige data) og dels som anvendere af data.

It-Arkitekturrådet vil blandt andet drøfte, hvordan en ny løsning på Datafordeleren kvalificeres og hvor kommunerne fremover skal hente hvilke data.

Bliv skarpere på Datafordeleren her

Digitalt understøttet koordineret Ungeindsats i Københavns Kommune

I slutningen af 2018 blev der indgået en politiske principaftale om ’rammerne for en helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse problemer’.

I Københavns Kommune har man nogle års erfaring med anvendelsen af principperne for helhedsorienteret indsats på unge-området. På mødet vil Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune gennemgå etableringsprocessen og erfaringer med den tværgående indsats. Rådet kan give input til arbejdet med realisering og værdiskabelse med en helhedsorienteret indsats for andre borgergrupper.

 

 • PDF

  Referat for 42. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd.pdf

 • PDF

  Dagsorden bilag til 42. møde i Kommunernes It-Arkitekturrådet.pdf

 • PDF

  Dagsorden til 42. møde i Kommunernes it-arkitekturrådet

 • PDF

  Sag 2.8 - Principper og Økosystem for IoT -Præsentation.pdf

 • PDF

  Sag 2.9 Helhedsorienteret ungeindsats - PRÆSENTATION.pdf

 • PDF

  Sag 2.4 - Status på udfasning af skatteforvaltningens systemer og overgang til DUPLA - Præsentation.pdf

 • PDF

  Sag 2.5 - Genudbud af datafordeleren - Præsentation.pdf

 • PDF

  Sag 2.6 - Model for styrket samarbejde mellem kommuner, KOMBIT og KL i relation til opkoblingen af kommunale løsninger til den fælleskommunale infrastruktur m.v.pdf

Arrangement

Konferencer og messer Kommunernes it-projektlederkonference

Hvordan håndterer du som projektleder både tekniske og organisatoriske udfordringer i it-projekterne i din kommune? Det stiller KL og Roskilde Universitet skarpt på til It-projektlederkonferencen

×

Log ind