01. juni 2022

Arkitekturrådet er udvidet med endnu et kommunalt medlem

Ressourcedirektør Søren Munk Skydsgaard fra Socialforvaltningen i Københavns Kommune træder ind som nyt medlem af Kommunernes It-Arkitekturråd. Læs referatet fra rådets seneste møde her.

På mødet i Kommunernes It-Arkitekturråd den 18. maj deltog ressourcedirektør Søren Munk Skydsgaard fra Socialforvaltningen i Københavns Kommune som nyt medlem af rådet. Han blev mødt af et engageret råd, der kom vidt omkring i de 9 forskellige sager, der var til behandling, og bidrog straks med stor viden og erfaring til rådets drøftelser.

Rådet kunne bl.a. med tilfredshed konstatere, at it-arkitektur og infrastruktur strategisk og politisk bliver anerkendt som nødvendige forudsætninger for at data og digitale løsninger kan bidrage til at løse aktuelle presserende samfundsmæssige udfordringer, som f.eks. mangel på medarbejdere i store dele af den offentlige sektor.

Tværgående samarbejde kan rykke den videre digitale udvikling

Dagsordenen illustrerede med al tydelighed, at det er det tværgående samarbejde mellem sektorerne, der virkelig kan rykke den videre digitale udvikling i Danmark.

Således kom både Digitaliseringsstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering samt Københavns Kommune på besøg for at drøfte emner som det videre arbejde med fællesoffentlig digital arkitektur, overgang til SKAT’s nye platform for dataudveksling (DUPLA), udbud og modernisering af Datafordeleren og digital understøttelse af den koordinerede ungeindsats i Københavns Kommune.  

KL fik selv gode input fra rådet til arbejdet med forberedelse af kommunerne til implementering af Single Digital Gateway fra EU og et sæt principper for IOT (Internet of Things).

Desuden drøftede rådet mulige veje til at KL, KOMBIT og kommunerne kan styrke arbejdet med hurtigere og mere effektivt at finde gode, holdbare løsninger på de udfordringer, der kan opstå i forbindelse med opkobling af nye typer af kommunale løsninger til den fælleskommunale infrastruktur.

Læs det fulde referat fra arkitekturrådets møde her:

 • PDF

  Referat for 42. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd.pdf

 • PDF

  Dagsorden bilag til 42. møde i Kommunernes It-Arkitekturrådet.pdf

 • PDF

  Dagsorden til 42. møde i Kommunernes it-arkitekturrådet

 • PDF

  Sag 2.8 - Principper og Økosystem for IoT -Præsentation.pdf

 • PDF

  Sag 2.9 Helhedsorienteret ungeindsats - PRÆSENTATION.pdf

 • PDF

  Sag 2.4 - Status på udfasning af skatteforvaltningens systemer og overgang til DUPLA - Præsentation.pdf

 • PDF

  Sag 2.5 - Genudbud af datafordeleren - Præsentation.pdf

 • PDF

  Sag 2.6 - Model for styrket samarbejde mellem kommuner, KOMBIT og KL i relation til opkoblingen af kommunale løsninger til den fælleskommunale infrastruktur m.v.pdf

×

Log ind