15. september 2021

Dagsorden til 39. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

29. september 2021 sætter Kommunernes It-Arkitekturråd bl.a. fokus på det fællesoffentlige arkitekturarbejde, ny SKI-rammeaftale 02.19, anvendelsen af klassifikationer og AI-indsatser. Læs mere, og find den fulde dagsorden og bilag her.

Når It-Arkitekturrådet mødes næste gang d. 29. september 2021 er følgende emner på dagsorden:

Delprogrammet Digitale fundamenter

Kommunernes Digitaliseringsprogram 2021-2025 realiserer strategien ”På forkant med fremtiden velfærd” fra 2019. Der indgår 6 delprogrammer i Kommunernes Digitaliseringsprogram, herunder ’Digitale fundamenter’, hvor It-Arkitekturrådet er kommunal referencegruppe for arkitekturdelen af delprogrammet. Rådet vil i den forbindelse drøfte og kvalificere delprogrammets forslag til aktiviteter til gennemførelse i 2022.

Klik her hvis du vil læse mere om Kommunernes Digitaliseringsprogram og delprogrammet Digitale Fundamenter

Proces, udfordringer og muligheder i forbindelse med næste version af rammeaftalen SKI 02.19

Staten og kommunernes Indkøbsservice (SKI) har i en årrække tilbudt rammeaftalen ’02.19 Software as a Service-Cloud’. På aftalen kan alle offentlige organisationer købe standard fagsystemer som software as a service (SaaS-applikationer). Den aktuelle version af SKI 02.19-aftalen (3.0) er fra 2019 og skal afløses af en ny version i 2023. Arkitekturrådet vil på mødet drøfte og kvalificere udfordringer ved den aktuelle aftale, særligt i forhold til koblingen til den fælleskommunale rammearkitektur. Derudover vil rådet drøfte og give input til arkitekturkrav i den næste version af aftalen.

Læs mere om udbuddet af SKI 02.19-aftalen her

 

Effektiv governance og anvendelse af klassifikationer

Præcis og ensartet opmærkning af data med fælleskommunale forretningsbegreber øger værdien af kommunale data og letter udveksling af data mellem it-løsninger og myndigheder. For at bidrage til forståelsen af værdien af klassifikationer og – med It-Arkitekturrådets input – fremover sikre en effektiv governance og anvendelse af klassifikationer har It-Arkitekturrådet en temadrøftelse med fokus på udvikling, udstilling og vedligehold af klassifikationer.

Læs mere om hhv klassifikationer og processen for anmeldelse og optagelse af klassifikationer

 

Dialog med KL’s direktion

’Dialog med KL’s direktion’ er et fast punkt på It-Arkitekturrådets møder og har direktør Christian Harsløf som deltager. Punktet har til formål at understøtte, at arkitekturdrøftelser og -anbefalinger og den generelle digitaliseringsdagsorden kommer tættere på KL’s direktion.

Datastrategiske aspekter ved fælleskommunale AI-indsatser

Kunstig intelligens er en teknologi, der i stigende omfang bliver afprøvet og udbredt på de kommunale fagområder. Nogle kommuner har igangsat pilotprojekter og sideløbende bliver der opstartet signaturprojekter i kommuner og regioner med finansiering fra den fællesoffentlige investeringsfond. KL og KOMBIT har igangsat et arbejde som indledningsvist skal undersøge behov og muligheder for at iværksætte fælleskommunale tiltag, som kan understøtte kommunernes arbejde med kunstig intelligens. It-Arkitekturrådet vil på mødet drøfte, om indsatser vedrørende anonymiserede træningsdata, udvidet samarbejde om datastandardisering og leverandørsamarbejde bør spilles ind i forhold til arbejdet med den fælleskommunale datastrategi.

Læs mere om KLs signaturprojekter indenfor AI her

Dialog med Digitaliseringsstyrelsen om status vedrørende det fællesoffentlige arkitekturarbejde

Den fællesoffentlige digitale arkitektur udarbejdes og vedligeholdes i et fællesoffentligt samarbejde i regi af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og digitaliseringspagten. På mødet gives en status for det fællesoffentlige arkitektursamarbejde og det fællesoffentlige samtykkeprojekt, og rådet vil drøfte kommunale erfaringer med brug af anonymiserings- pseudonymiserings- og syntetiseringsteknikker i anvendelse af data.

Læs mere om den Fællesoffentlige digitale arkitektur her

Læs den fulde dagsorden og se eventuelle bilag til mødet nedenfor

  • PDF

    Dagsorden til 39. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd d. 29. september 2021.pdf

  • PDF

    Dagordensbilag til 39. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd d. 29 september 2021.pdf

Arrangement

Konferencer og messer Digitaliseringsmessen'21