19. maj 2021

EU's it-arkitekturarbejde, konsekvenser af CPR-nummer skift og informationsmodel på social- og sundhedsområdet

På næste møde i Kommunernes It-Arkitekturråd vil rådet bl.a. drøfte prioriteringen af indsatser og aktiviteter ifm. EU’s indsatser på digitaliserings- og it-arkitekturområdet, kommunernes ansvar for digital håndtering, når en person skifter personnummer samt den fælleskommunale informationsmodel på sundheds-, ældre- og socialområdet.

Temadrøftelse om EU's it-arkitekturarbejde

KL forventer, at der i fremtiden kommer en stigende mængde EU-initiativer på det digitale område og at materialer og udspil fra EU derfor også vil få en øget betydning for arbejdet med it-arkitektur i KL og i kommunerne.

For at målrette KL’s indsats på EU-området vil It-Arkitekturrådet derfor drøfte og rådgive KL i at følge og påvirke arbejdet med EU-udspil og materialer, i kommunernes interesse. Drøftelserne tager bl.a. udgangspunkt i en række eksempler på fælleskommunale projekter, der er blevet påvirket af internationale tiltag, og konsekvenserne heraf.

På mødet vil rådet også drøfte et overblik over konkrete tiltag og materialer fra EU i 2021, herunder ’Europas digitale årti – Digitale mål for 2030’, ’Opfølgning på hvidbogen om kunstig intelligens’ og ’Data Governance Act’ (Datastyringsforordningen).

Læs oversigten over konkrete tiltage og materialer på vej fra EU her

Kommunernes ansvar for systemers håndtering af skift af personnummer (CPR)

I forbindelse med at en borger skifter personnummer, kan der i dag opstå praktiske og it-mæssige udfordringer i systemer, der aftager data fra CPR-registret. Social- og Indenrigsministeriets CPR-kontor har derfor indskærpet, at offentlige og private aftagere af data fra CPR skal kunne håndtere skift af personnummer i egne systemer.

Rådet vil på mødet drøfte, hvilke umiddelbare konsekvenser indskærpelsen har for kommunale systemer, særligt i forhold til, om systemerne anvender CPR eller UUID’er som primære nøgler. Rådet vil også drøfte de kommunale ønsker til udviklingen af en ny it-arkitektur på CPR-området på lidt længere sigt, så leverandører, med udgangspunkt i en række løsningsmodeller, allerede nu kan begynde at forberede deres løsninger til at understøtte en kommende it-arkitektur på området.

Fælleskommunal Informationsmodel på sundheds-, ældre- og socialområdet

I forbindelse med udvikling af en gateway for deling af data på sundheds-, ældre- og socialområdet har KL udarbejdet en Fælleskommunal Informationsmodel (FKI) samt en tilhørende logisk datamodel. Modellerne blev optaget af Regionernes rådgivende udvalg for Standarder og Arkitektur (RUSA) den 3. maj 2021. Informationsmodellen er bl.a. baseret på begreber fra klassifikationerne Fælles Sprog III og Fælles Faglige Begreber, og er modelleret med udgangspunkt i byggeblokke fra den Fælleskommunale Rammearkitektur.

Kommunernes It-Arkitekturråd vil på mødet drøfte, hvordan arbejdet med den Fælleskommunale Informationsmodel på det kommunale sundheds-, ældre og voksensociale område kan give værdi i kommende kommunale integrationer og kontekster, og hvordan den anvendte tilgang kan anvendes og skabe værdi på andre kommunale områder.

Andre emner på dagsordenen

Udover ovenstående emner indeholder dagsordenen for næste møde i Kommunernes It-Arkitekturråd også følgende punkter:

 • Forprojekt om åbne offentlige data til grøn omstilling,
 • Det tværoffentlige samarbejde vedr. samtykke for databehandling på sundhedsområdet
 • Høring på udkast til fælleskommunal datastrategi
 • Dialog med Digitaliseringsstyrelsen om det fællesoffentlige arkitekturarbejde
 • Dialog med KL’s direktion
 • Delprogrammet Digitale fundamenter

Læs dagsorden og evt. bilag til mødet nedenfor 

 • PDF

  Dagsorden til 38. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

 • PDF

  Bilag til Dagsorden, 38. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

Arrangement

Konferencer og messer Kommunernes Digitaliseringstræf 2021