16. januar 2020

Brugerstyring på sundhedsområdet vil fremover være baseret på en føderationsløsning

Kommunernes It-Arkitekturråd afholdt den 16. december 2019 et ekstraordinært møde om et forslag fra Sundhedsdatastyrelsens vedrørende ’Målbillede for sammenhængende brugerstyring på sundhedsområdet’.

Drøftelserne mellem Sundhedsdatastyrelsen og rådet fokuserede specielt på valget af National Standard for Identiteters Sikringsniveau (NSIS) som tillidsrammeværk for den foreslåede føderationsløsning og på de muligheder og opgaver, som dette indebærer. Rådsmedlemmernes fokus var specielt rettet mod, om styrelsen ville lægge op til valg af sikringsniveau ’Høj’ eller ’Betydelig’, set i lyset af de store administrative og økonomiske konsekvenser, som et valg af ’Høj’ ville have. Det blev på mødet klart, at styrelsen med forslaget lægger op til valg af ’Betydelig’.

Sundhedsdatastyrelsen gennemgik endvidere et antal forskellige modeller for kommunens tilslutning til løsningen og modeller for fastlæggelse af forvaltningsansvar, herunder en model med et fælleskommunalt forvalteransvar. KL og KOMBIT spurgte til tidshorisont for kommunernes valg af tilslutningsmodel og fastlæggelse af forvalteransvar, og rådet fik præsenteret den overordnede tidsplan. Denne indebærer, at projektet skal udarbejde politikker i foråret 2020, afprøvning og implementering sker i foråret 2021, og udbredelsen i kommunerne vil ske i efteråret 2021 (pr. 31.10.21).

Læs mere om føderationsløsningen, tilslutningsmodeller og forvalteransvar i referatet.

Videre proces

Udover drøftelsen med Kommunernes It-Arkitekturråd har forslaget primo december 2019 været behandlet i det Regionale Udvalg for Standarder og Arkitektur på sundhedsområdet (RUSA) og vil endvidere blive drøftet i den Nationale Bestyrelse for sundheds-it ultimo januar 2020.

  • PDF

    referat-af-moede-i-kommunernes-it-arkitekturraad-d-16-december-2019.pdf

Arrangementer om digitalisering og teknologi: Hvad kan KL gøre for dig?

Klik her for et samlet overblik over arrangementer fra KL's Center for Digitalisering og Teknologi.

×

Log ind