30. marts 2023

Mød leverandørerne af fremtidens digitale løsninger på Kommunernes Digitaliseringstræf 2023

På Kommunernes Digitaliseringstræf d. 24 april kan du møde et bredt spænd af inspirerende leverandører af fremtidens digitale løsninger.

Kommunernes Digitaliseringstræf den 24. april har viden og inspiration til ledelse af digitalisering i højsædet. Kernen i digitalisering i Danmark er den gode dialog mellem leverandører og kommuner. Den dialog tager vi med på Kommunernes Digitaliseringstræf 2023, hvor du uforpligtende kan tale med leverandører fra it-virksomheder og konsulenthuse om dine behov og idéer. Du kan også møde SKI og KOMBIT, der hver har en stand på træffet. Det starter alt sammen med en samtale.

Leverandørstande i Falkonersalen

Dataproces

It- og konsulenthus med speciale i løsninger målrettet landets kommuner og deres digitale administration. Leverer RPA og automatisering.

DBC Digital

Skaber data- og it-løsninger til skole-, uddannelses- og biblioteksområdet.

DecideAct 

Software til digitalisering af strategier, mål og handleplaner.

DigiRehab A/S

Personligt tilpasset styrketræning til alle faser af seniorlivet

edgemo

Leverer it-infrastruktur. Sammen med Danoffice IT er de på SKI 02.06, 50.03, 02.22, 50.07, 02.17.

EG A/S

Digitale løsninger til at reducere rutineopgaverne og frigive tid til forandring.

ExorLive 

Leverer digitale værktøjer inden for træningsformidling og rehabilitering som værktøj for terapeuter og hjemmeplejen.

FitforKids

FamPower er et forskningsbaseret digitalt værktøj til kommuner, der arbejder med familier med børneovervægt og mistrivsel. FamPower kombinerer et digitalt socialt fællesskab med lokale fysiske træningshold, mentale trivselsprogrammer og 1:1 samtaleterapi.

InsuBiz

Leverer digital løsning til styring af forsikrings- og risk management relaterede opgaver, herunder aktiver, skader samt registrering af krænkelser mod ansatte.

legalXtract

Leverer AI der automatisk identificerer følsomme oplysninger i dokumenter. 

Mediq sundhedsservices

Understøtter kommuner, plejehjem, ældrecentre og det private med en række services og digitale tilbud.

Omilon A/S

Leverer AI-baseret talegenkendelse til at automatisere rutinebesvarelser og opgaver.

Smila Medicinrobotten

Medicinrobot der hjælper borgeren med at huske sin dosismedicin til rette tid.

Visma Plandisc 

Leverer et årshjul til at skabe et overblik for hele organisationen. Alt fra frister til rapporteringer, udvalgsmøder, ledermøder mm. kan visualiseres.

XFlow

Leverer digitale selvbetjeningsløsninger. Med formularbygger og dynamiske workflows er det muligt at bygge egne løsninger eller tilpasse løsninger fra andre kommuner.

Zurface Group

I samspil med Zurface® teknologien er børn medskabere af et sundere indeklima.

Interesseret i at vide mere?

Hvis du nysgerrig på, hvem du kan møde på træffet, så kan du se det fulde overblik over udstillere på side 9-10 i programmet

Tilmelding

Du kan tilmelde dig Kommunernes Digitaliseringstræf 2023 på træffets tilmeldingsside.

Arrangement

Konferencer og messer Kommunernes Digitaliseringstræf 2023

×

Log ind