27. marts 2023

Folketingets nye digitaliseringsudvalg godt fra start

Offentlig digitalisering, cybersikkerhed, borgernes retssikkerhed - og meget mere. Med Lisbeth Bech-Nielsen (SF) som formand er Folketingets Udvalg for Digitalisering og It i fuld gang med at sætte en ny ramme om denne vigtige dagsorden. Hør Lisbeth holde oplæg på Kommunernes Digitaliseringstræf den 24. april 2023 - tilmelding er åben nu.

Læs mere om Kommunernes Digitaliseringstræf 2023, og tilmeld jer her: https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/digitalisering-og-teknologi/kommunernes-digitaliseringstraef/

 

Nyt udvalg giver digitaliseringen politisk tyngde

Da den nye regering efter valget i november 2022 besluttede at nedsætte det nye Udvalg for Digitalisering og It, sagde Lisbeth Bech-Nielsen (SF) ja til at blive udvalgets formand.

"Digitalisering har været et område, som mange betragtede som noget meget teknisk og svært, og det synes jeg er synd, for så forbliver det "afpolitiseret". Jeg har kæmpet en del år for at få det op på den politiske dagsorden, altså at få "politiseret" det," siger Lisbeth Bech-Nielsen.

 

Lisbeths vej ind i digitaliseringsdebatten

Lisbeth kom i Folketinget for Socialistisk Folkeparti i 2011, og det var ikke nogen given ting, at hun efter nogle år skulle beskæftige sig med digitalisering. Men omkring 2016-2017 begyndte hun lidt ved et tilfælde at interessere sig for nogle af de nye teknologier: Kunstig intelligens, maskinlæring og robotter.

"Jeg begyndte at låne en del bøger og skrive en masse noter ned, og på et tidspunkt kontaktede jeg så faktisk Gyldendal for at høre, om de ville være interesseret i en bog om det - og det var de," siger Lisbeth Bech-Nielsen.

Det førte til et skrivesamarbejde med hendes gode ven Peter Westermann, og godt og vel et halvt år senere, i 2018, fik de udgivet deres bog med titlen "Oprør for fremtiden", med undertitlen "Manifest for frihed og fællesskab - midt i en tech-tid".

"Bogen er et manifest med vores input til, hvad vi syntes, at venstrefløjen skulle arbejde for, og hvad der var vigtigt, set i lyset af platformsøkonomi og kunstig intelligens. Hvordan ville det omforme vores samfund og vores arbejdsliv? Det ville jeg gerne komme med nogle bud på," siger Lisbeth Bech-Nielsen.

Siden 2018 har digitaliseringen kun taget til i styrke og omfang, men i mange år var den christianborgske behandling af emnet stadig meget spredt og ikke omgærdet af den store prestige.

"Der foregik en masse ting, som der ikke blevet taget politisk ansvar for ét sted. Der var ikke nogen minister, man kunne stille spørgsmål til om cybersikkerhed, om MitID eller om it-projekter, der løb løbsk, eller om overvågning via datasamkøring og så videre. Det hele lå spredt ud over mange forskellige ministerier, og det var sjældent profileret eller prioriteret af den pågældende minister," siger Lisbeth Bech-Nielsen.

Hun vil gøre sit til at ændre på dette gennem arbejdet i digitaliseringsudvalget.  Sammen med udvalgets medlemmer har hun nu lagt en køreplan for udvalget, med både drøftelser af emner af løbende karakter og af større og mere principielle temaer. Udvalgets ambition er at skrive en beretning med anbefalinger til regeringen, som hele udvalget kan stå bag.

"Det synes jeg ville være rigtig, rigtig stærkt: At vise, at der faktisk også er noget, vi kan blive enige om på tværs af politiske forskelle," siger Lisbeth Bech-Nielsen.

 

Allerede godt på vej

Lisbeth Bech-Nielsen oplever allerede, at digitaliseringsudvalget er et forum, der gives høj opmærksomhed. Således har udvalget haft besøg af såvel forsvarsministeren og af chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste til fortrolige orienteringer om TikTok-anbefalingerne og om sikkerhedsopdateringer til MitID som del af den kritiske infrastruktur i samfundet.

"Så på den måde synes jeg, at vi har fået et sted, hvor vi kan bede om disse ting, og der bliver leveret på det, også med kort varsel, og det er forhåbentlig også noget, som udvalgsmedlemmerne ser en værdi i," siger Lisbeth.

 

Kommunerne har gjort det godt

Når Lisbeth holder sit oplæg på Kommunernes Digitaliseringstræf den 24. april på Frederiksberg, vil hun helt naturligt også komme ind på kommunernes rolle i den offentlige digitalisering.

"MitID har jo fyldt meget, på den negative måde. Men jeg synes, der er grund til at rose kommunerne for, at man langt de fleste steder har håndteret denne byrde rigtig godt. Kommunerne har virkelig forsøgt at hjælpe deres borgere. Det har været en kæmpe opgave og har kostet mange penge, så det er der grund til at rose," siger Lisbeth.

Som en anden positiv ting hæfter hun sig ved de tværkommunale it-samarbejder, hvor der bliver arbejdet med open-source.

"Det er dejligt at høre, at man prøver at gøre tingene på en anderledes måde," siger Lisbeth.

Endelig er Lisbeth meget bevidst om, at der ofte træder en mekanisme i kraft, hvor kommunerne får pålagt, at de med øget digitalisering skal effektivisere, så kommunerne kan bruge penge på "de varme hænder".

"Kommunerne skal implementere ny teknologi, og så regner vi ofte med et besparelsespotentiale. Mange kommuner gør det rigtig godt med at introducere velfærdsteknologi, selvbetjeningsløsninger og lignende. Men jeg synes også, at kommunerne er spændt hårdt for, ved at man bare på forhånd indregner nogle besparelser med ny teknologi, som viser sig slet ikke at holde, i hvert fald ikke i starten," siger Lisbeth.

 

Varsom med kunstig intelligens som beslutningsstøtte

Der er dog også tendenser, som Lisbeth ser med bekymring på.

"I nogle af de spydspidsprojekter, som KL står for, synes jeg, at kommunerne på nogle stræk går alt for langt i forhold til at samkøre borgernes data for eksempelvis at afsløre socialt snyd. Man laver politik efter den laveste fællesnævner, og jeg har faktisk kaldt minister Marie Bjerre i samråd for netop at tale om, hvad Udbetaling Danmark og kommunerne egentlig har lov at gøre i forhold til at samkøre data," siger Lisbeth.

Et andet aspekt ved digitaliseringen, som bekymrer Lisbeth, er brugen af kunstig intelligens til såkaldt beslutningsstøtte, eksempelvis på socialområdet. Lisbeth nævner en undersøgelse, som tænketanken Justitia har foretaget blandt socialrådgivere. Mange socialrådgivere siger, at de gerne ønsker beslutningsstøtte, men at de frygter, at man i en travl hverdag lader den kunstige intelligens råde mere, end godt er.

"Det er jo en slags "black box"-problematik, som jeg synes, vi skal være meget opmærksomme på. Når vi bruger disse teknologier i den offentlige forvaltning, skal man altid kunne gøre rede for, hvorfor der er truffet en afgørelse på den ene eller anden måde. Ellers går det ud over de mest grundlæggende retsstatsprincipper og borgerens retssikkerhed," siger Lisbeth.

 

Hør Lisbeth Bech-Nielsen på Kommunernes Digitaliseringstræf '23

Tag med på Kommunernes Digitaliseringstræf '23, og hør Lisbeth sætte flere perspektiver på, hvordan Folketingets Udvalg for Digitalisering og It drøfter og behandler centrale digitaliseringstemaer.

Kommunernes Digitaliseringstræf er en årligt tilbagevendende begivenhed, der er et vigtigt mødested og inspirationsrum for alle jer, der arbejder med digitalisering i kommunerne. Mange vælger at tage af sted på digitaliseringstræffet flere kolleger sammen for at høste fælles viden ind til det videre arbejde hjemme i kommunen.

 

Udvalget for Digitalisering og It: Opgaver og ansvar

"Udvalget for Digitalisering og It beskæftiger sig med alle emner inden for it og digitalisering i den offentlige og private sektor, herunder it-modernisering, anvendelse af kunstig intelligens og it-sikkerhed. Udvalget har i sit arbejde fokus på borgernes rettigheder og retssikkerhed, databeskyttelse samt dataetiske problemstillinger. Derudover beskæftiger udvalget sig med de af Folketinget prioriterede EU-sager inden for udvalgets sagsområde.

 

Opgaverne og ansvaret kan deles op i 2 hovedområder:

  • Behandling af lovforslag og beslutningsforslag, som falder inden udvalgets sagsområde
  • Løbende parlamentarisk kontrol med ministrenes forvaltning af regeringens it- og digitaliseringspolitik."

 

(Kilde: https://www.ft.dk/da/udvalg/udvalgene/diu)

 

 

×

Log ind