24. marts 2023

Bestil et Excel kursus hjem til din kommune

KL udbyder tre kurser i Excel. Alle tre kurser er udarbejdet i samarbejde mellem KL og kommuner – og indeholder kommunale cases.

Excel kurser målrettet kommunerne

I samarbejde med en af Danmarks dygtigste Excel undervisere, er det nu muligt at bestille Excel kurser hjem til din kommune. Prisen for kurset er 12.000 kr. pr. kursusdag, (ekskl. Moms, overnatning og transport). Kursusmaterialet er inkluderet.  Kommunen skal selv stå for lokale og forplejning. På kursuset er der plads til max. 13 deltagere. Undervisningen er som udgangspunkt fra 9.00–16.00 alle kursusdage, hvis et andet tidsrum ønskes, kan der indgås en aftale om dette, kontakt arragementsinfo@kl.dk for uddybende spørgsmål.

Hvor er dit niveau?

Mange medarbejdere sidder allerede og arbejder i Excel, men det kan variere meget fra fagområde til fagområde og fra medarbejder til medarbejder, hvor stærke kompetencerne er. I den forbindelse udbyder KL tre kurser i Excel, som alle er udarbejdet i samarbejde mellem KL og kommuner, for at sikre relevans i forhold til det kommunale arbejde.

De tre nedenstående videoer giver et indblik kursernes indhold og niveauet for Excel-kompetencer.

Excel Grundlæggende

Kurset henvender sig til dig, som enten skal i gang med Excel og ønsker den bedste start med programmet, således at du bliver selvhjulpen efter kurset, eller dig som allerede bruger Excel, men ønsker en bedre forståelse samt en mere effektiv udnyttelse af de daglige værktøjer i programmet.

Se video om kurset her:

KL - Excel Grundlæggende kursus - YouTube 

Excel videregående 

Kurset henvender sig til personer, der allerede anvender Excel, og som ønsker en endnu bedre forståelse samt en mere effektiv udnyttelse af de udvidede værktøjer i Excel. På Excel Videregående lærer du bl.a. om rens og klargøring af rådata, håndtering af store datamængder og opbygning af visuelle og brugervenlige rapporter.

Se video om kurset her:

KL - Excel Videregående kursus - YouTube

Excel Avanceret

Kurset henvender sig til personer, der allerede har god erfaring med som ønsker at komme et ”spadestik” dybere i Excel. På Excel Avanceret lærer du bl.a. om avanceret formatering, logiske- og indlejret funktioner og makroer.

Se video om kurset her:

KL - Excel Avanceret kursus - YouTube

Kursusform

Excel kurserne veksler mellem gennemgang, eksempler og praktiske øvelser. Ca. halvdelen af kurset er hands-on. I har mulighed for at stille masser af spørgsmål – også til jeres egne regneark. I får et overskueligt og letlæseligt kursusmateriale på dansk – som er med i prisen. Kursusmaterialet kan bruges som et opslagsværk efter kurset.

Tilmelding og kontakt

Læs mere om kurset i programmet herunder. Hvis du vil vide mere eller tilmelde din kommune, så kontakt Jan Struwe Poulsen på jtp@kl.dk eller på mobiltelefon 21404082: 

  • PDF

    Excel-kurser_maalrettet_kommunerne_2023.pdf

 

 

×

Log ind