20. juni 2023

Sådan implementerer du digitale løsninger bedre

Særligt tre ting er værd at holde sig for øje, når du skal lede implementering af digitale løsninger: Bliv konkret på den ønskede nye adfærd, tag højde for og håndtér kompleksitet, og vær tydelig på ansvar og organisering. Det siger Kaare Pedersen, der er chefkonsulent i konsulenthuset LEAD og rådgiver om ledelse og organisationsudvikling.

Hold fokus på Implementering

Digitalisering ville være nemt, hvis det ikke krævede ændringer i adfærd og arbejdsgange, i relationer og krævede nye kompetencer.

"Implementering er afgørende i forbindelse med digitalisering, for uden en god implementering vil der heller ikke være en gevinster at hente," siger Kaare Pedersen, der er chefkonsulent i konsulenthuset LEAD. Kaare har selv mangeårig erfaring med mange typer af implementeringer fra den kommunale verden, herunder KL.

Teknisk kompleksitet og adfærd

Med implementering af digitale løsninger befinder vi os i et tema, der henter elementer ind fra forandringsledelse, gevinstrealisering, kompetenceudvikling og transformation. Så vidt, så godt: Vi kan trække på de mange erfaringer og metoder, som vi allerede kender.

Men det helt særlige ved digitale implementeringer er imidlertid deres kompleksitet. Som oftest tvinges vi til at forholde os til en langt højere grad af kompleksitet end ved implementering af "analoge" løsninger. En ny digital løsning skal passes ind i et eksisterende systemlandskab og de tilhørende arbejdsgange.

"I en kommune kan der være op til flere hundrede forskellige it-systemer at tænke med ind, når der skal implementeres nye løsninger. Det stiller ekstra høje krav, når der anskaffes nye løsninger. Passer de ind i resten af systemlandskabet? Kan der udveksles data på tværs? Men det skaber også kompleksitet i brugen af systemerne. Ledere og medarbejdere får endnu et system at forholde sig til," siger Kaare.

Byg et implementeringsstillads

Kaare Pedersen har i mange år arbejdet med implementeringer af mange slags, både som projektleder og som rådgiver. Han hører af og til folk tale om, at "nu skal noget også implementeres til bunds", men Kaare maner til forsigtighed. 

At argumentere for at "implementere til bunds" afslører nemlig en bagvedliggende tankegang, der bygger på idealet om, at vi ved nærmest alt, inden vi går i gang med at implementere. Det gør vi sjældent. Desuden kræver arbejdet med at implementere adfærdsforandringer, at brugerne og interessenterne involveres. At vi sammen bevæger os iterativt frem og tilbage i at afsøge implementeringens mulighedsrum, er en grundlæggende anderledes tilgang til implementering.

"Jeg vil anbefale, at man, i overført forstand, bygger en form for stillads op omkring sin implementering - altså udfører sit implementeringsarbejde, idet man undervejs understøtter og afbalancerer, hvor man kan. Implementeringsarbejdet skal ikke bare ses som, at man trykker en digital løsning ud af en tube, men at man får teknologi, brugere, adfærd og effektmål til at spille intelligent sammen," siger Kaare.

3 råd til god implementering

På baggrund af ovenstående principper og erfaringer angående kompleksitet, implementeringsstillads og adfærd har Kaare følgende råd, når man skal implementere nye løsninger.

 1. Vær specifik og konkret: Når en implementering skal forankres i ny adfærd blandt brugere og interessenter, er det vigtigt, at den ansvarlige leder eller konsulent er specifik og konkret, når han eller hun beskriver, hvad løsningen indebærer.

  "Hvis du vil påvirke adfærd, kan du kun lykkes med det, hvis du er konkret, for adfærd er altid disse konkrete handlinger og disse konkrete vaner," siger Kaare.
 2. Kend forudsætningerne for implementeringen: Hvis en ny digital løsning skal lykkes, må du som leder eller konsulent forstå den kontekst og adfærd, de arbejdsgange og det systemlandskab, som du implementerer en løsning ind i.

  "Implementering sker ikke frit svævende, men skal ske ind i noget, der allerede har en forhistorie og en realitet," siger Kaare.
 3. Uddel og fasthold ansvaret: Sørg for, at de enkelte dele af implementeringsarbejdet gives som et ansvar til enkeltpersoner, så de ejer opgaven.

  "Kun gennem et princip om ansvarlighed kan du som leder eller konsulent sikre fremdrift og kvalitet," siger Kaare.

Få faglig overhøjde med Kommunernes Implementeringsuddannelse

Ønsker du at stå endnu stærkere som implementeringsansvarlig for digitale projekter? Så overvej at tilmelde dig Kommunernes Implementeringsuddannelse, som KL udbyder i sensommeren 2023.

Undervisningen vil give dig og dine medkursister nye redskaber, tips og tricks til at håndtere arbejdet med jeres respektive implementeringsprojekter, og I vil blive ført ind i den forskning, som redskaberne er udviklet ud fra. Så vil du stå stærkt med overblik over praksisnær teori og metode.

Evaluering fra Syddjurs Kommune

LEAD har lige gennemført en tilsvarende uddannelse for Syddjurs Kommune, og evalueringen viser, at kursisterne var yderst tilfredse. Kvaliteten af indholdet vurderes til 9,8/10, indholdets relevans vurderes til 9,5/10, og formidlingen vurderes til 9,5/10.

Tid og sted

Kurset består af 2 moduler á 2 dage og finder sted i KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S.

Modul 1: Det digitale implementeringsstillads

 1. - 22. august 2023.

Modul 2: Fra strategi til adfærdsmål til resultat

 1. - 31. oktober 2023.

Pris

12.950,- + moms. Prisen omfatter undervisning, kursusforplejning og kursusmaterialer.

Tilmelding er bindende, men du er velkommen til at sende en kollega, hvis du er forhindret.

Tilmelding og kontakt

Mere information om uddannelsen finder du her, hvor du også kan tilmelde dig.

Har du spørgsmål til uddannelsens indhold, er du velkommen til at kontakte vicekontorchef i KL Jan Struwe Poulsen (Digitalisering og Teknologi), på telefon 33 70 32 34 eller JTP@kl.dk.

×

Log ind