23. januar 2023

Workshop om grundlister til udpegning af nævninge & domsmænd

Kommunerne skal senest d. 1. april 2023 udtrække nye lægdommere (nævninger/domsmænd) for den næste fireårige periode (1. januar 2024 til 31. december 2027).

Smart KL-løsning: Grundlister for nævninge og domsmænd kan håndteres i én sammenhængende proces

Landsretspræsidenternes skriver i deres brev til kommunerne om grundlister, at kommunerne i Vestre Landsrets og Østre Landsrets retskredse, senest skal udtrække nye lægsdommere d. 1. april 2023 for den næste fireårige periode (1. januar 2024 til 31. december 2027). I den forbindelse skal grundlisteudvalget i landets kommuner udføre en række opgaver. KL har udviklet en løsning, der understøtter den samlede proces for fordeling af personer i forhold til den enkelte kommunes indbyggertal og demografi inklusiv obligatorisk valg af metode samt udfyldelse og indsendelse af grundlisten. Løsningen ligger frit tilgængeligt for alle kommuner på KL's hjemmeside.

Workshop i brugen af blanketter

I anledningen af at landets kommuner skal indsende grundlisten ved brug af KL’s blanketter, inviterer KL til workshop om grundlister til udpegning af nævninge & domsmænd. Under workshoppen tages udgangspunkt i brugen af ND 155, den excel-baserede løsning fra KL.

Formålet med workshoppen er at kommunen kan få assistence af KL's eksperter til udpegning af nævninge og domsmænd og aflevering af oversigt til Østre Landsret. Løsningen understøtter processen lige fra høst af indbyggerdata til fremsendelse af en færdig grundliste (ND 152) med følgeskrivelse til landsretterne via sikker post.

Tid og sted

Kurset afholdes den:

2. februar 2023 fra kl. 10.00-14.30 i: KL-Huset, Weidekampsgade 10, 2300 København V.

Eller:

10. februar 2023 fra kl. 10.00-14.30 i: Scandic i Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding.

Og inkluderer:
Frokost, let morgenforplejning og tjek ind fra kl. 9.15.

Pris og tilmelding

Kr. 1.975, - + moms. Tilmelding er bindende, men du kan overdrage din tilmelding til en kollega, hvis du er forhindret.

Er du interesseret i at vide mere eller ønsker du at tilmelde dig workshoppen? Du tilgår workshoppens tilmeldingsside på linket her eller ved at trykke på arrangementboksen nedenfor:

Arrangement

Kurser Workshop om grundlister til udpegning af nævninge & domsmænd

×

Log ind