25. januar 2023

"Vi må designe fremtiden bedre - lige nu"

Den ene globale krise efter den anden presser sig på, men med design som tilgang kan vi bidrage til gode og bæredygtige løsninger, også når det gælder kommunal digitalisering. Det siger Christian Bason, direktør for Dansk Design Center, som sammen med designer Jens Martin Skibsted er forfatter til den anmelderroste bog "Expand. Stretching the Future By Design". Mød Christian Bason, når han uddyber sine synspunkter fra scenen på Kommunernes Digitaliseringstræf '23.

Læs mere om Kommunernes Digitaliseringstræf 2023, og tilmeld jer her: https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/digitalisering-og-teknologi/kommunernes-digitaliseringstraef/

Christian Bason og Jens Martin Skibsted havde tilsammen flere årtiers arbejde, ledelse og dyb erfaring med design bag sig, da de i foråret 2022 fik udgivet deres bog "Expand. Stretching the Future By Design". 

"I virkeligheden gør vi det med bogen, at vi tager livgreb med det hele og siger, at når verden er så udfordret, som den er, er vi nødt til at se på, hvordan vi kan designe bedre, og hvordan vi kan trække på design som samlende perspektiv, når vi skal tænke nyt," siger Christian Bason.

Christian Bason er direktør for Dansk Design Center siden 2014 og har tidligere også ledet DesignLab. Hans medforfatter Jens Martin er iværksætter og designer - med Biomega-cyklen som vel nok hans mest kendte produkt - med fokus på mobilitet, energi og bæredygtighed.

Mandag den 24. april 2023 vil Christian Bason med afsæt i bogen og i sine erfaringer og synspunkter på design holde oplæg på Kommunernes Digitaliseringstræf '23 i København.

Hvad er design?

Men hvad er så design? Og hvordan kan design bidrage til at forme en bedre og mere bæredygtig verden, også når vi digitaliserer?

"Design handler om det, vi tænker og gør, før vi skaber noget. Det er de processer, overvejelser og inddragelser, vi gør, før vi sætter noget i værk. Det gælder, uanset hvad vi vil frembringe her i verden. Om det er en organisationsforandring, et møbel eller en digital løsning, er der noget, der går forud. Det er design. Design handler om at designe," siger Christian Bason. 

Med den tilgang til design flyttes fokus fra æstetik, altså om noget er smukt eller grimt, til at være en søgen efter svaret på et langt mere grundlæggende spørgsmål, som også angår den måde, som vi digitaliserer på her i landet. Fokus flyttes væk fra design som værende ensbetydende med en lind strøm af smarte produkter, bare fremstillet med henblik på forbrug. Med design kan fokus flyttes hen på mennesker.

"Implicit i design igennem alle tider har ligget spørgsmålet: Virker det her for mennesker? Er det meningsfuldt, er det attraktivt, smukt, fungerer det rent funktionelt og i virkeligheden? Det kan være et miks, og nogle gange er skønhed ikke afgørende, men funktionen er vigtigst. Det er valg, man træffer i designprocessen. Design er et ekstremt bredt felt, fordi det handler om alt, hvad der er menneskeskabt her på planeten. Dette er vores perspektiv på design," siger Christian Bason.

Digitalisering som design

Også digitalisering, herunder den i kommunerne, handler om design. Det rejser det vigtige spørgsmål: Hvordan designer vi digitaliseringen fremover? Designer vi godt eller dårligt? Christian Bason nævner en række vigtige indsigter, hvor designtilgangen kan bidrage til forståelsen af digitalisering. Det gælder både, hvad der kan få digitalisering til at fejle, og endnu vigtigere: Hvordan kan digitalisering lykkes bedst?

"Man kan i hvert fald sige, at når digitalisering fejler, så er det stort set altid, fordi brugerne ikke har været involveret i processen," siger Christian Bason. 

Han roser samtidig den danske tradition, fordi den generelt, omend desværre dog ikke altid, sørger for brugerinddragelse og såkaldt participatorisk design. Brugerinddragelse har bidraget til succes i de offentlige digitaliseringsprojekter.

"Dette at sætte mennesket i centrum for godt design og at inddrage mennesker, brugere, kunder og borgere - det er vi faktisk lykkedes rigtig godt med, også i den offentlige digitalisering," siger Christian Bason.

Optimisme

Designtilgangen rummer en kerne af optimisme, altså en tro på og en erfaring med, at vi kan gøre verden til et bedre sted, når vi designer.

"Vi to forfattere er i bund og grund optimister og tror på en håbefuld fremtid, hvis vi er i stand til at skabe designløsninger, som er attraktive og meningsfulde," siger Christian Bason. 

Tænke større

Håbet og arbejdet for bæredygtighed skal imidlertid ikke kun favne mennesket, men hele den klode, som vi alle lever på. 

"Vi har været så gode til at skabe attraktive løsninger på det fysiske og det digitale område, at vi har skabt et ekstremt overforbrug på denne planet. Det viser sig nu at rumme risikoen for vores egen undergang," siger Christian Bason.

En del af løsningen er at designe bedre.

"Vi to forfattere tror på en håbefuld fremtid. Ligesom vi kan

 skabe løsninger med masser af forbrug, kan vi vende vores design om og skabe løsninger, som er cirkulære, klimabevidste og regenerative, hvor man faktisk tænker alt levende liv ind. Ikke kun mennesket i centrum, men alt liv i centrum," siger Christian Bason.

Christians otte designpointer

Christian Bason samler sit budskab om design og digitalisering i disse hovedpointer.

Design er at designe: Design er alt det, vi gør, når vi tænker, overvejer, beslutter og inddrager, inden vi sætter noget i værk. Godt design er at være omhyggelig i denne vigtige fase.

Digitalisering kan og bør designes: Vi bør drage nytte af de fordele, som en designbaseret tilgang til verden giver os, også når vi skaber offentlige digitale løsninger. 

Sæt mennesket i centrum: Digitalisering lykkes bedst, når vi husker at inddrage brugere, borgere og virksomheder i vores design. Det handler om at forankre vores digitale design i en sund medmenneskelighed. Forstå borgernes levede liv og sammenhængen til de samfundsbårne fællesskaber.

Husk at teste: At analysere, planlægge og observere er fint, men husk at teste jeres design af i den virkelige verden.

Handl etisk: Digitaliseringen skal holdes i tømme med et etisk design. Vi skal ikke lade os friste til digitale løsninger, der manipulerer og fremmedgør borgerne eller rummer en indbygget uretfærdighed i sig.

Brug digitalisering positivt: Vi kan sætte digitaliseringen i spil på tværs af de store problemfelter som klima, arbejdskraft, mental trivsel og sundhed.

Sæt al liv i centrum: Vi står et sted i menneskehedens historie, der kræver, at vi tager reelt ansvar for ikke at fortsætte et bevidstløst forbrug af råstoffer, energi og ressourcer på klodens og al livs bekostning. 

Vær optimist: Lad dig inspirere til at bruge design som en positivt forandrende kraft til at skabe reel forandring, og ikke bare producere mere af det samme. 

Hør Christian Bason på Kommunernes Digitaliseringstræf '23

Tag med på Kommunernes Digitaliseringstræf '23, og hør Christian Bason holde sit oplæg om, hvordan kommunerne kan designe deres bidrag til den offentlige digitalisering, så den bliver en drivkraft for bæredygtig omstilling. 

Kommunernes Digitaliseringstræf er en årligt tilbagevendende begivenhed, der er er et vigtigt mødested og inspirationsrum for alle jer, der arbejder med digitalisering i kommunerne. Mange vælger at tage af sted på digitaliseringstræffet flere kolleger sammen for at høste fælles viden ind til det videre arbejde hjemme i kommunen.

Læs mere om Kommunernes Digitaliseringstræf 2023, og tilmeld jer her: https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/digitalisering-og-teknologi/kommunernes-digitaliseringstraef/

×

Log ind