13. januar 2023

Studietur til Estland om digital transformation

Tag med på 3 dages studietur den 17.-19. april til Estland og få et unikt førstehåndsindtryk af, hvordan dette baltiske land går nye veje og skaber værdi med digital transformation i stat og kommuner. Målrettet direktører og forvaltningschefer.

Program og indhold

I korte træk fordeler indholdet på studieturens 3 dage sig således:

Onboarding

Vi gennemfører et onboardingmøde for rejsedeltagerne ca. 2 uger før afrejse, hvor vi kort introducerer studieturens temaer og sætter fokus på jeres særlige opmærksomhedspunkter og interesser. Mødet afvikles som webinar og der sættes fokus på den politiske ledelses rolle og muligheder.

1. dag

Rejse fra København til Tallinn tidlig eftermiddag. Direkte bustransport til Danmarks ambassade, hvor ambassadør giver en indføring i Estlands digitalisering. Efterfølgende check-in på hotellet, hvor vi også holder netværksmøde med jer deltagere på studieturen. Vi retter blikket mod jeres særlige interesser, gevinstrealisering, samskabelse, politisk ledelse, etik og opmærksomhedspunkter. Spisning derefter.

2. dag

4 strategiske besøg rundt i Tallinn fordelt på formiddag og eftermiddag. Her kommer I virkelig tæt på udvalgte aspekter og nøglepersoner

i Estlands digitale transformation. Emnerne er:

  • Introduktion til digitalisering i Estland i et kommunalt perspektiv.
  • e-Estonia, besøg på Estlands showroom for digitalisering.
  • AI-Estonia, hvor der sættes fokus på Estlands strategi for kunstig intelligens.
  • Digital transformation - her særligt arbejdet med den samlede ledelsesopgave politisk og organisatorisk, gevinstrealisering, etik og værdier samt innovation i partnerskaber.
  • E-Health, hvor digital sundhed, services og empowerment er på dagsordenen.

Inden aftenspisning vil der være tid til at vandre rundt i Tallinns smukke gamle bydel og opleve kontrasten mellem nutid og Estlands gamle historie.

3. dag

Vi lægger kufferterne i bussen straks efter morgenmaden og møder Tallinns byrådsformand Tiit Terik, som vil fortælle om byens opgaver og digitalisering. Vi kommer også ind på samskabelse, gevinstrealisering og samspillet mellem politik og forretningsudvikling. Efter dette møde kører vi i lufthavnen og flyver retur til København med ankomst ved sen frokosttid - med masser af ny inspiration med os hjem.

Debriefing

Vi gennemfører en debriefing for rejsedeltagerne ca. 2 uger efter hjemkomst, hvor vi samler op på jeres indtryk fra studieturen, og på at styre koblingen til jeres særlige opmærksomhedspunkter og interesser. KOMBIT bidrager til debriefingen. Debriefingen afvikles som webinar.

Udbytte

Studieturen er tilrettelagt, så I som deltagere får inspiration fra nogle af de største digitale satsninger, som Estland har gennemført de senere år. Hvilke udfordringer og begrundelser ligger der bag de digitale valg, som Estland har truffet? På studieturen lægges der tyngde i at koble de estiske oplæg så nært som muligt på de fagområder og problemstillinger, som også er aktuelle for os i danske kommuner.

Tid og sted

Studieturen afholdes den 17.–19. april 2023

Onboarding i uge 14 – Debriefing i uge 18

Pris

11.000,- + moms pr. person

Prisen dækker deltagelse og forplejning på studieturen samt transport i Tallinn samt deltagelse i såvel intro som debriefing. Læs mere i invitationen.

Tilmelding er bindende, men du er velkommen til at overlade din billet til en kollega, hvis du er forhindret.

Tilmelding

Du kan læse mere om studieturen og tilmelde dig her. Vi glæder os til at se dig!

×

Log ind