30. januar 2023

Stort digitaliseringstræf viser trend

I år bliver noget særligt, når Kommunernes Digitaliseringstræf '23 slår dørene op d. 24. april på Frederiksberg. "Sammen skaber vi en dag med spændende oplæg og debat, ny viden, energi og netværk på kryds og tværs," siger vicekontorchef i KL Jan Struwe Poulsen. Han har set en trend om, at vi indretter digitaliseringen på menneskets betingelser vokse frem, og den trend vil digitaliseringstræffet afspejle i år.

Hundredvis af forventningsfulde deltagere fra hele det kommunale landskab forventes at strømme til, når Kommunernes Digitaliseringstræf afholdes d. 24. april på Frederiksberg. Der opstår en helt speciel atmosfære, når eksperter, beslutningstagere, eksterne leverandører, specialister og medarbejdere fra alle de kommunale fagområder mødes til videndeling, læring og dialog om digitaliseringens muligheder og udfordringer. 

Jan Struwe Poulsen er vicekontorchef i KL, og er, sammen med et stærkt team, igen i år ansvarlig for at samle de bedste kræfter, for at skabe et godt digitaliseringstræf.

"Jeg glæder mig altid, når vi går i gang med at planlægge et nyt års digitaliseringstræf. Der sker så mange enormt interessante og vigtige ting i den offentlige digitalisering, som vi skylder hinanden at mødes om på et digitaliseringstræf. Digitalisering er afgørende for at skabe råderum og værdi, og berører os alle sammen, så derfor er det vigtig at få bred involvering i, hvordan vi bedst indretter arbejdet med det digitale" siger Jan Struwe Poulsen.

Samler inspiration hele året

Jan Struwe Poulsen arbejder i KL's kontor for It-arkitektur og standarder og følger den offentlige digitalisering på tætteste hold. Han arrangerer løbende kurser, uddannelser og konferencer om it og digitalisering. I det arbejde henter han energi og inspiration til Kommunernes Digitaliseringstræf, og KL engagerer spændende oplægsholdere og udvælger de mest relevante temaer til træffet.

"I det seneste år har jeg lagt mærke til en ny trend i digitaliseringen, og den trend vil vi gerne dele og diskutere på træffet. Jeg fornemmer, at samtidig med at vi bliver dygtigere og dygtigere til teknologi og til at organisere os med digitalisering, så er der flere og flere stemmer i debatten, der siger, at vi må blive bedre til at gøre digitaliseringen mere menneskelig," siger Jan Struwe Poulsen.

Mere menneskelig

Mere menneskelig digitalisering: Hvad betyder det? Ifølge Jan Struwe Poulsen betyder det at vi skal have fuld fokus på borgeroplevelsen, når vi finder på nye løsninger, så kommunerne bliver endnu bedre til at løse kerneopgaverne, for eksempel bedre digital støtte til hjemmeplejen, til skolerne, til teknik, miljø og klima og alle de andre udfordringer, vi skal forholde os til.

"Mere menneskelig digitalisering betyder, at vi sætter mennesket i centrum, ikke teknologien. Så moden og stærk er teknologierne i dag, at det faktisk kan lade sig gøre. Kunstig intelligens og dens kobling til eksempelvis fysiske hjælpemidler eller telemedicin er i dag mulig, hvad det ikke var for ti eller bare fem år siden. Her er der mange, der fremhæver, hvor vigtigt det er, at vi indretter digitaliseringen på menneskets betingelser, til glæde for børn, unge, voksne og gamle," siger Jan Struwe Poulsen. Samtidig peger Jan Struwe Poulsen på at datastandarder og fælles byggeblokke er vigtige fundamenter for at borgerne oplever sammenhængende, genkendelige og tillidsskabende løsninger, et marked med plads til flere leverandører og kortere udviklingstider.

Alle er velkomne på Kommunernes Digitaliseringstræf '23

Når man skimmer ned over programmet for Kommunernes Digitaliseringstræf '23, vil man se, hvordan oplægsholderne repræsenterer en anden bredde end tidligere.

"Hvem kunne have forudset, at vi i år skal høre om, hvordan vi kan bruge godt design, når vi digitaliserer i respekt for mennesker og vores klode? Og om at vi ikke kun bør tænke på at effektivisere med digitalisering, men at vi også skal skabe plads til "det gode liv"? Det glæder jeg mig personligt til at høre meget mere om på digitaliseringstræffet d. 24. april," siger Jan Struwe Poulsen.

Selvfølgelig vil der også være oplæg og sessioner om ny teknologi, om politik, jura, erhvervs- og organisationsudvikling, om klima, velfærd og demografi - alle områder, der er relevante i forbindelse med digitalisering.

"Vi ses på Kommunernes Digitaliseringstræf d. 24. april på Frederiksberg" lyder opfordringen fra Jan Struwe Poulsen.

Tag med på Kommunernes Digitaliseringstræf '23

Gå ikke glip af Kommunernes Digitaliseringstræf '23. Tilmeld jer nu, så I sikrer jer en plads.

Kommunernes Digitaliseringstræf er en årligt tilbagevendende begivenhed, der er er et vigtigt mødested og inspirationsrum for alle jer, der arbejder med digitalisering i kommunerne. Mange vælger at tage af sted på digitaliseringstræffet flere kolleger sammen fra kommunerne for at høste fælles viden ind til det videre arbejde hjemme i kommunen.

Læs mere om Kommunernes Digitaliseringstræf 2023, og tilmeld jer her:
https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/digitalisering-og-teknologi/kommunernes-digitaliseringstraef/

I kan også få et overblik over aktuelle kurser og netværk om digitalisering og it:
Kurser, netværk, temadage og konferencer (kl.dk)

×

Log ind