23. januar 2023

Lisbeth Knudsen: Effektivisering duer ikke længere som vigtigste mål for offentlig digitalisering

Politikerne er nødt til på strategisk og etisk plan at være styrende for, hvordan vi bruger teknologien," siger Lisbeth Knudsen, strategidirektør i Tænketanken Mandag Morgen. Digitaliseringen i Danmark er nu så fremskreden, at vi ikke længere blot kan se den som et redskab til effektivisering. Samtidig blinker der en række advarselslamper. Lisbeth Knudsen peger her på oplagte forslag til løsninger. Mød hende, når hun uddyber disse synspunkter fra scenen på Kommunernes Digitaliseringstræf '23.

Læs mere om Kommunernes Digitaliseringstræf 2023, og tilmeld jer her.

Da internettet vandt frem i Danmark i 1990'erne, så Lisbeth Knudsen hurtigt den nye teknologis mange muligheder.

"Mange af os blev begejstrede, næsten berusede, af en ny frihed til at kunne ytre sig, til at skabe kontakt over grænserne, til ubegrænset adgang til viden. Nu kunne vi slå alverdens ting op lynhurtigt, og vi kunne få maskinerne til at arbejde for os med de mere dødssyge, rutineprægede opgaver," siger Lisbeth Knudsen.

Lisbeth Knudsen er strategidirektør i Tænketanken Mandag Morgen og igennem mange år en synlig aktør og stemme i krydsfeltet mellem samfund og politik, erhverv, medier og digitalisering. Hun er ikke ukritisk tekno-optimist, men bestemt heller ikke en af dem, der i disse år tager afstand fra digitalisering. Helt aktuelt leder hun oplysnings- og dialogindsatsen om netop disse temaer i regi af det storstilede, fondsstøttede projekt "Algoritmer, Data og Demokrati".

"Der er sådan et slags pendul, der svinger frem og tilbage mellem begejstring og bekymring, når det gælder teknologier. Jeg tror, at vi skal stille pendulet i midten, så at sige, nemlig dér, hvor vi ikke behandler teknologien ukritisk og naivt, men hvor vi samtidig forstår at udnytte det enorme potentiale, der er i teknologien for at forbedre vores samfund og vores liv på mange måder," siger Lisbeth Knudsen.

Mandag den 24. april 2023 vil hun med afsæt i disse erfaringer og synspunkter holde oplæg på Kommunernes Digitaliseringstræf '23 i København.

Digital eftertanke og nye mål

Når det så er sagt, vil Lisbeth Knudsen gerne opfordre til digital eftertanke: Har vi som samfund godt nok greb om digitaliseringen? Favner vores digitalisering alle danske borgere på en ligeværdig og menneskelig måde? Hvad kan politikerne gøre for at fremme digital dannelse og digitale færdigheder hos alle, både børn, unge og voksne? Sørger vi for, at de digitale løsninger, også fra kommunerne og andre steder i det offentlige, i tilstrækkelig grad indrettes og drives på en forståelig og acceptabel måde?

I alle disse spørgsmål ser Lisbeth behovet for, at vi som samfund anstrenger os endnu mere, så det bliver os, der styrer digitaliseringen og ikke omvendt - og at vi styrer digitaliseringen efter samme principper om menneskelighed og demokratiske værdier, som gælder generelt i alle vores samfundsanliggender.

"Tænk nu, hvis regeringen - og andre - havde opstillet det mål, at vores digitalisering i Danmark skulle have en bestemt demokratisk retning og ikke kun være effektivisering, men at det også skulle være noget, der var til gavn for mennesker og havde udgangspunkt i mennesker. Det synes jeg er et meget vigtigt signal at sende," siger Lisbeth Knudsen.

Paradokser og vejen ud af dem

Digitaliseringen risikerer at komme ned ad et forkert spor og at hægte mange borgere af, hvis ikke beslutningstagerne erkender de problemer, som hæfter ved digitaliseringen allerede nu.

"Vi ved, at det nu er mellem 17 og 22 procent af den danske befolkning, der føler sig digitalt udsatte. Altså som har problemer med at navigere i det digitale samfund. Jeg tror også, at nogle af de tendenser, vi ser angående ensomhed og depression, kan skyldes denne "jeg er ude af kontrol med det, der sker"-fornemmelse, som mange åbenbart oplever ved digitaliseringen," siger Lisbeth Knudsen.

Den enkelte borgers følelse af kontroltab er én ting. I kommunal sammenhæng kan problemet anskues som, at digitaliseringen skaber en udfordring med stigende kompleksitet.

"Kompleksiteten er der jo for kommunerne. Vi får flere og flere afhængigheder af hinanden, og vores systemer hænger sammen som daggammel spaghetti. Det er næsten umuligt at filtre fra hinanden og få dem til at arbejde sammen på en fornuftig måde. Oven i kompleksiteten kommer så forandringshastigheden," siger Lisbeth Knudsen.

Digital dannelse som nøgle

Følelsen af kontroltab hos den enkelte og øget kompleksitet og forandringshastighed generelt i samfundet følges ovenikøbet af det paradoks, at mange af os er skeptiske og begejstrede over for digitalisering - på samme tid. Vi er skeptiske over for brugen af vores personlige data og for mere overvågning, men på samme tid er vi begejstrede for mere digitalisering, når det gælder lægevidenskab og sygehusvæsen.

Angående hele den menneskelige side af digitaliseringen, altså hvad den gør ved os, og hvad vi gør ved den, peger Lisbeth Knudsen på det, som i høj grad kunne løse op for digitaliseringens paradokser og problemer og åbne feltet for en ny kvalitet i digitaliseringen.

"Vi har ikke foretaget det uddannelsesløft af befolkningen, som burde være kommet med teknologierne, sammen med digitaliseringen. Hele den kritiske tilgang til digitalisering, den sunde tilgang vil jeg sige, skal bygge på, at vi har lært noget om, hvordan teknologien fungerer, og det har vi fuldstændig undladt. Det nytter ikke noget, at vi er verdensmestre i offentlig digitalisering, hvis vi ikke også bliver verdensmestre i digital opkvalificering. Det indebærer, at vi også må stille stærkere krav dem, der udvikler ny software og nye digitale tilbud, om tilgængelighed og funktionalitet," siger Lisbeth Knudsen.

Med viden og digital dannelse kan vi skabe en demokratisk digitalisering.

"Altså det at sørge for, at alle er med, og ingen er efterladt på perronen, at sørge for, at vi bruger teknologien både med al dens potentiale og med et kritisk blik. Det er jo nødvendigt, at det også her er politikerne, der sætter rammer og bruger kræfter på at sætte sig ind i, hvordan digitaliseringen påvirker vores samfund," siger Lisbeth Knudsen.

Tryghed og tillid

Dermed er vi tilbage ved udgangspunktet: Hvordan finder vi balancen i digitaliseringen, som er så vigtig for os alle? Hvor finder pendulet sit midtpunkt?

"Det vigtigste for et lands udvikling på det digitale område er, at man i befolkningen føler sig trygge - at man har tillid. Hvis den tillidsfulde forbindelse mistes, så får vi meget svært ved at tage de næste skridt i forhold til digitalisering, også i kommunerne.

Der skal simpelthen både være tryghed og tillid i befolkningen til det, der gøres digitalt," siger Lisbeth Knudsen.

Lisbeth Knudsens pointer

Lisbeth Knudsen opfordrer politikere og offentlige beslutningstagere til at sætte en ny retning for de næste kapitler i Danmarks digitalisering. I disse fem punkter opsummerer hun sit blik på digitaliseringens problemer og muligheder lige nu.

  • Erkend det store potentiale: Teknologi og digitalisering er ikke godt eller dårligt i sig selv. Alt drejer sig om, hvordan vi tager de nye muligheder i anvendelse. Digitaliseringen rummer store muligheder for vores samfund. Der er et enormt potentiale for, at teknologierne kan blive positiv makker i udviklingen af vores samfund.
  • Sæt digital retning til gavn for mennesker: Når det handler om vores tilgang til teknologi og digitalisering, svinger pendulet frem og tilbage mellem bekymring og begejstring. Sæt pendulet i ro i en sund midterposition ved at tage aktiv styring af teknologierne. Det kan ikke længere nytte kun at have effektivisering som mål. Sæt retning på digitalisering med udgangspunkt i mennesker og med humanisme og demokrati som pejlemærker.
  • Vær opmærksom på de digitale paradokser: Vi kan være skeptiske over for eksempelvis ansigtsgenkendelse, dataprofilering og overvågning, samtidig med at vi støtter mere digitalisering inden for lægevidenskab og sundhedsområdet. Dette paradoks skal vi forstå og navigere i, både som borgere og beslutningstagere.
  • Byd borgerne digitalt indenfor med oplysning: Politikere må sætte skub i en fornyelse af digital dannelse af børn, unge og voksne. Digital viden og færdigheder er afgørende for, at man som borger fuldt og helt kan navigere i digitaliseringen.
  • Skab demokratisk digitalisering: Borgernes tryghed og tillid til kommunen og andre offentlige instanser er afgørende for samfundets sammenhængskraft. Derfor har også kommunerne et stort ansvar for at bidrage til gennemskuelige digitale løsninger baseret på sund etik.

 

Hør Lisbeth Knudsen på Kommunernes Digitaliseringstræf '23

Tag med på Kommunernes Digitaliseringstræf '23, og hør Lisbeth Knudsen holde oplæg og deltage i samtale på scenen: Hvordan kan kommunerne være med til at skabe fremtidens demokratiske digitalisering med borgernes tillid og tryghed intakt?

Kommunernes Digitaliseringstræf er en årligt tilbagevendende begivenhed, der er et vigtigt mødested og inspirationsrum for alle jer, der arbejder med digitalisering i kommunerne. Mange vælger at tage af sted på digitaliseringstræffet flere kolleger sammen for at høste fælles viden ind til det videre arbejde hjemme i kommunen.

Læs mere om Kommunernes Digitaliseringstræf 2023, og tilmeld jer her.

×

Log ind