17. januar 2023

Bliv en del af KL's Journaliseringsnetværk

Til februar starter femte runde af journaliseringsnetværket, hvor kommuner fra hele landet mødes for at dele viden og erfaring, og drøfte aktuelle problemstillinger om sagsdannelse, journalisering, arkivering, ESDH, KLE og GDPR.

Hvis du arbejder med kvaliteten af journalisering og dokumenthåndtering i din kommune, giver support til dine kolleger i deres brug af KLE, eller hvis du har ansvar for den administrative tilrettelæggelse af tværgående processer som fx sagsdannelse og journalisering – så giver KL’s journaliseringsnetværk dig mulighed for at møde kolleger fra andre kommuner og få sparring og inspiration i et fortroligt rum.

 

Mødeform

Der vil være to slags netværksmøder: To heldagsmøder og fem kortere virtuelle netværksmøder.

Heldagsmøderne vil rumme oplæg, diskussioner, erfaringsudveksling og workshops. De vil som udgangspunkt være fysiske, hvor netværket samles i foråret og efteråret.

De virtuelle netværksmøder vil være todelt og starte med drøftelser af aktuelle emner og spørgsmål for derefter at skifte til mere fokuserede arbejdsmøder om konkrete problemstillinger. Her kan der fx blive udarbejdet konkrete dokumenter som man kan arbejde videre med hjemme i kommunen. På tidligere års netværk er bl.a. udarbejdet inspirationskatalog til god journaliseringspraksis og operationelle retningslinjer vedr. arkiveringsopgaven.

Begge mødeformer vil tage afsæt i deltagernes egne spørgsmål, udfordringer og erfaringer.

Den virtuelle platform er Microsoft Teams. Medlemskab af netværket vil desuden give adgang til det dokumentbibliotek, som er opbygget siden netværkets start i 2019. Det rummer referater og oplæg fra møderne, arbejdsdokumenter og øvrige relevante dokumenter, og vil være tilgængeligt via OneDrive.

 

Netværksledere

Netværket bliver ledet og faciliteret af i alt fire KL’ere: Flemming Nielsen og Joachim Eriksson fra KLE-redaktionen, jurist Jim Foli og it-arkitekt Jakob Eiby. Jakob er tidligere it-arkivar i Rigsarkivet og har et indgående kendskab til arkiveringsopgaven.

 

Du kan læse mere og melde dig til på denne side: Journaliseringsnetværk 2023 (kl.dk)

×

Log ind