23. februar 2023

Gode, sammenhængende brugeroplevelser kræver en fælles digital arkitektur

På Kommunernes Digitaliseringstræf 2023 afholder Michael Bang Kjeldgaard og Peter Falkenberg en session om betydningen af en fælles it-arkitektur i den offentlige sektor. De vil præsentere forskellige indsatser og initiativer, som forventes at blive iværksat inden for det fællesoffentlige arkitektursamarbejde. Arrangementet finder sted den 24. april på Frederiksberg.

It-arkitektur i en sammenhængende offentlig sektor

Michael Bang Kjeldgaard og Peter Falkenberg arbejder begge til dagligt med digital arkitektur. Michael Bang Kjeldgaard er chefarkitekt i Digitaliseringsstyrelsen og beskriver sig selv som en generalist, mens Peter Falkenberg oprindeligt har en mere teknisk baggrund og arbejder som it-arkitekt i KL. Begge har som entreprisearkitekter en holistisk tilgang til udviklingen af samfundet i forbindelse med teknologi. De er enige om, at et samarbejde på tværs af kommuner, regioner og staten om at fremme en fælles digital arkitektur er nødvendig for at få et fælles fundament, bl.a. som middel til gode, sammenhængende brugeroplevelser og for at undgå offentlige dobbeltinvesteringer.

”Man kan i princippet godt udvikle gode digitale løsninger på ét område, og derefter på det næste og så videre. På den måde opnår man mange måske udmærkede løsninger, men set fra brugerens perspektiv kan det være problematisk, da det kan resultere i alt for mange løsninger, der ikke hænger sammen. For at skabe kapabiliteter, der giver værdi for både samfundet og den enkelte borger eller virksomhed, er det nødvendigt at tænke på tværs af siloerne. Det er hovedformålet med en fælles it-arkitektur, ” siger Michael Bang Kjeldgaard.

Peter Falkenberg supplerer med, at ønsket om en fælles it-arkitektur i det offentlige har afsæt i politiske ambitioner om at skabe større sammenhæng: ”Borgere og virksomheder skal opleve en offentlig sektor, der arbejder sammen, og som netop derfor kan hjælpe dem på bedste vis.”

Danmark har tradition for at samarbejde

Michael Bang Kjeldgaard og Peter Falkenberg fortæller, at Danmark allerede har gjort meget for at sikre en fællesoffentlig indsats. I mere end 20 år har man haft fælles digitale strategier på tværs af kommuner, regioner og staten. Ifølge Michael Bang Kjeldgaard er dette samarbejde på tværs særligt unikt ved Danmark: ”Det har man altså ikke i alle lande. Mange steder har man måske en statslig strategi, men ikke nødvendigvis en, der går på tværs så mange steder som i Danmark. Vi er ikke bare dygtige til digitalisering – vi er generelt dygtige til at samarbejde på tværs af det offentlige. Det har vi en lang tradition for i Danmark.”

”Det er også vigtigt at nævne, at det fællesoffentlige samarbejde om digital arkitektur er aftalebaseret. Der er ikke lovgivet noget om anvendelse af den fælles arkitektur. Men de fællesoffentlige parter i fællesskab er blevet enige om, at det er den rigtige vej frem. Det er sund fornuft at lave de her tiltag, og man sætter hvert år lidt midler til side for at prioritere arbejdet – netop så den enkelte myndighed, sektor eller lignende ikke nødvendigvis skal løfte den opgave alene,” pointerer Peter Falkenberg

Hvornår er vi i mål med den fællesoffentlige it-arkitektur?

Hvor langt vi er med den fælles it-arkitektur i Danmark, og hvornår vi forventer at være i mål, er ikke så let at svare på, siger Michael Bang Kjeldgaard og Peter Falkenberg. Som de forklarer, er der ikke tale om ét endeligt mål, men flere mål, der også løbende påvirkes af nye teknologier, som f.eks. kunstig intelligens.

”Og hvor ender det henne? Det ved vi ikke, men lige nu arbejder vi meget med vores evne til at dele data på en sikker og tryg måde. Der er stadig mange års udvikling foran os. Samtidigt påvirker ny teknologi også den offentlige agenda og resulterer derved også i nye mål. Der sker meget, og der er sket meget – særligt hvis man kigger tyve år tilbage,” uddyber Michael Bang Kjeldgaard.

”Men – vi har heldigvis fået udviklet et velfungerende organisatorisk set up, en erfaring og et formaliseret samarbejde! Vi har opnået et fælles sprog indenfor det her. Det må være en af de vigtigste kapabiliteter, vi har opnået, og som gør, at vi kan tage fat på de problemstillinger – særligt dem vi ikke forudser,” siger Peter Falkenberg

It-arkitektur i et internationalt perspektiv

Den sidste årrække har man nationalt arbejdet ud fra nogle bestemte dagsordner, f.eks. de fælles offentlige digitaliseringsstrategier, der bl.a. sætter fokus på fælles arkitektur og sammenhængende infrastruktur. Formålet har været at understøtte ønsket og ambitionerne om reelt at sætte borgerne og virksomhederne i centrum samt sikre tillid og sikkerhed. I dag spiller EU en tiltagende rolle i denne sammenhæng.

”EU har mere indflydelse på det her område nu, end de har haft før. De har dog mange af de samme dagsordner, som vi har arbejdet med enten på nationalt plan eller i de enkelte kommuner og sektorer. Men nu skal vi, altså Danmark, finde vores rolle i forhold til EU, og vi kommer blandt andet til at skulle forholde os til nogle forordninger, der kommer til at have direkte indvirkning på, hvordan myndigheder og leverandører sikrer interoperabilitet mellem it-løsninger på tværs af medlemslandene. Det er vigtigt, at vi får skabt en klarhed overfor myndighederne og leverandørerne, så de ved, hvordan de skal forholde sig til de kommende krav fra EU,” uddyber Peter Falkenberg.  

Michael Bang Kjeldgaard tilføjer, at man kan se det fællesoffentlige arkitektursamarbejde som byggeblokke. Nogle byggeblokke har generelt taget mere fokus end andre, og bestemte byggeblokke fylder mere indenfor bestemte områder:

”EU bringer en del initiativer, strategier og agendaer til bordet, som handler om byggeblokke i relation til vores fælles digitale fundament. Her kan de både styrke og understøtte Danmarks byggeblokke, men de kan også udfordre os, og vi har også til opgave at sørge for, at vi overholder de fælles byggeblokke fra EU's side. Kun på den måde kan vi sikre os at være en del af det digitale økosystem.”

Hvad kommer jeres session til at handle om på Kommunernes digitaliseringstræf?

”Vi kommer til at fortælle om de indsatser, som er prioriteret i det fællesoffentlige samarbejde og den digitale arkitektur med fokus på, hvad det betyder for myndighederne, virksomhederne og borgerne,” siger Peter Falkenberg.

Michael Bang Kjeldgaard tilføjer: ”Vi kommer også til at forklare, hvad det fælles fundament er, hvad der findes på hylderne i dag, og hvilke store agendaer der påvirker det her arkitektursamarbejde.”

Sessionen bliver en kombination af oplæg og aktiv deltagelse fra deltagernes kommentarer og spørgsmål, da Michael Bang Kjeldgaard og Peter Falkenberg ønsker, at deltagerne er med til at skabe en god dialog.

Tag med på Kommunernes Digitaliseringstræf 2023

Gå ikke glip af Kommunernes Digitaliseringstræf '23. Tilmeld jer nu, så I sikrer jer en plads.

Kommunernes Digitaliseringstræf er en årligt tilbagevendende begivenhed, der er er et vigtigt mødested og inspirationsrum for alle jer, der arbejder med digitalisering i kommunerne. Mange vælger at tage af sted på digitaliseringstræffet flere kolleger sammen fra kommunerne for at høste fælles viden ind til det videre arbejde hjemme i kommunen.

Læs mere om Kommunernes Digitaliseringstræf 2023 og tilmeld jer her! 

I kan også få et overblik over aktuelle kurser og netværk om digitalisering og it:

Kurser, netværk, temadage og konferencer (kl.dk)

×

Log ind