12. april 2023

Kommunernes Digitaliseringstræf 2023

KL byder velkommen til Kommunernes Digitaliseringstræf. Konferencen henvender sig til direktører, chefer og ledere fra alle kommunens fagområder samt medarbejdere indenfor it, digitalisering og teknologi. Sidste tilmeldingsdato er fredag den 14 april 2023.

Digitale svar på tidens udfordringer 

Fredag den 14 april 2023 er sidste tilmeldingsdato. 

Kom med på Kommunernes Digitaliseringstræf 2023 på mandag den 24 april, hvor der gennem inspirerende indlæg og videndeling bliver lagt op til dialog om, hvordan borgernes forventninger til fremtidens velfærd, manglen på arbejdskraft og klimaforandringer kan imødekommes ved implementering og skalering af digitale løsninger og data.

På tværs af kommunerne er der fokus på at skalere og udnytte de mange digitale og teknologiske muligheder. Teknologier er en af nøglerne til at opretholde kvaliteten af velfærden og udvikle kommunerne. Vi har udsigt til flere ældre, flere kronikere og færre borgere i den erhvervsaktive alder. I det lys er det en væsentlig prioritering at sætte fart på udbredelsen af modne teknologier.

På Kommunernes Digitaliseringstræf får du ny indsigt i, hvilke teknologier der virker, og hvordan teknologi kan bruges til at løse de vilde samfundsudfordringer, som kommunerne bliver ramt af nu og i fremtiden. Træffet sætter også fokus på, hvad de vilde samfundsudfordringer kræver i forhold til borgernes forventninger, ledelse og organisationer samt teknologi og data.

Deltag i dialogen og få inspiration med hjem om hvordan I kan bruge teknologi til at skabe bedre og mere effektive velfærdsløsninger.

Tilmeld dig her

Til træffet er du velkommen som deltager, både som kommunalt ansat og ansat i en privat virksomhed. Alle med interesse for digitale svar på tidens udfordringer kan tilmelde sig. Sidste tilmeldingsdato: Fredag 14 april 2023.

Program

Vi glæder os til at byde velkommen til en række spændende oplæg på årets Digitaliseringstræf Programmet er opdateret den 27. marts 2023

×

Log ind