13. april 2023

Kan digitaliseringen bidrage til det gode liv?

Når kommunerne digitaliserer, skal det være med et menneskeligt ansigt og ikke så meget være et teknokratisk projekt. Det siger Pernille Halberg Salamon, der er kommunaldirektør i Hørsholm Kommune. Hun peger på fem greb, som kan hjælpe en mere menneskelig digitalisering bedre på vej. Mød Pernille, når hun uddyber sine erfaringer og synspunkter fra scenen på Kommunernes Digitaliseringstræf '23.

Mere digital viden skal der til

Kommunernes topledelser og politikere har endnu ikke helt taget digitaliseringen til sig endnu, og det bremser for, at digitaliseringen fuldt og helt kan bidrage til borgernes velfærd og "det gode liv".  Det siger Pernille Halberg Salamon, der er kommunaldirektør i Hørsholm Kommune.

"Det er egentlig ikke så overraskende, at det er sådan, ikke kun i kommunerne, men generelt, for digitalisering er noget, som de fleste af os stadig ikke er så vante at arbejde med," siger Pernille. Selv har Pernille i hele sit professionelle liv med stillinger i kommuner og statsadministrationen haft særlig interesse for skole, omsorg og velfærd.

Mandag den 24. april 2023 vil hun med afsæt i disse erfaringer og synspunkter holde oplæg på Kommunernes Digitaliseringstræf '23 i København.

 

Et andet sprog - andre kompetencer

I virkeligheden burde digitalisering være en ligeså naturlig ting at have indsigt i som økonomi, hvilket jo alle beslutningstagere anser for uomgængeligt i deres arbejde.

"Men digitalisering kræver et sprog og en anden viden, end vi ellers har, Vi skal opbygge kompetencer og kapacitet hos vores medarbejdere og i organisationen" siger Pernille.

Hun hæfter sig endvidere ved, at tilgangen til digitalisering bevæger sig mellem "jubeloptimisme" og "teknologiforskrækkelse".

"Virkeligheden ligger jo nok et sted midt imellem," siger Pernille.

 

Mennesket skal mere i centrum

Digitaliseringen af samfundet skrider hastigt fremad og breder sig på flere og flere områder. Digitaliseringen af Danmark har i det store hele været en succes.

"Vi er lykkedes med digitaliseringen på de store systemer, altså på Skat og borgerbetjening, med pas, kørekort og meget mere," siger Pernille.

Men på de helt borgernære områder, velfærdsområderne, skal der sættes et nyt fokus, et fokus med udgangspunkt i mennesker, mener Pernille.

"Når vi har talt digitalisering, så har det været med et meget teknisk udgangspunkt. Helt klassisk har digitalisering været noget, som har hørt til i et it-center eller lignende," siger Pernille.

Det kan forklare, hvorfor man eksempelvis fra statens side kunne undervurdere, hvor stor opgaven i virkeligheden var med at implementere eksempelvis MitID.

"Man har valgt en teknisk løsning, men havde ikke tænkt grundigt nok igennem, hvordan borgerne ville tage imod den, og hvordan løsningen skulle implementeres," siger Pernille.

 

Værdien for borgerne

Derfor er det vigtigt, at man altid spørger sig selv: Hvad får borgerne ud af en digitalisering? Borgerne bør inddrages i højere grad.

"Vi er helt klart ikke gode nok til at inddrage borgerne i digitaliseringsprojekter. Og særligt i kommunerne, hvor vi i mange sammenhænge er tæt på borgerne og endda ofte er helt inde i deres egne hjem, bliver det helt afgørende. Det kunne være skærmløsninger i hjemmeplejen eller medicinhåndtering. Her er borgerinddragelse afgørende," siger Pernille.

 

Det gode liv

For Pernille står et begreb som "det gode liv" i centrum for hendes arbejde som kommunaldirektør. Kommunen skal i sin opgaveløsning have borgernes gode liv som ledestjerne. Derfor er hun heller ikke meget for at tale om "det gode digitale liv".

"Borgerne skal jo have et godt liv, og dér kan vi også bruge digitaliseringen. Digitaliseringen kan være med til at sikre det. Men det handler først om fremmest om at sætte mennesket i centrum, ikke digitaliseringen i sig selv," siger Pernille.

 

Alle med på forskellige vilkår

Men ikke alle kan jo deltage og navigere i digitaliseringen på lige vilkår.

"Der er simpelthen borgere, som ikke bliver en del af det digitale. De har svært ved det. Og hvad gør vi ved det? Her handler det om den såkaldte digitale inklusion, men det handler også om at erkende, at der er nogen, som aldrig kommer med - og hvad gør vi så? De borgere skal jo også have et godt liv og have mulighed for at deltage - uden digitaliseringen," siger Pernille.

Hun har endnu ikke gjort sin stilling op i forhold til at have mening om det lovforslag, der er undervejs, og som lægger op til, at hvis man er digitalt undtaget, skal der være tilbud om en analog eller off-line tilgang til det offentlige.

"Det er et skridt på vejen. Jeg kan kan være i tvivl om, hvordan loven vil virke i praksis. Det er positivt, at man som udgangspunkt skal have mulighed for ikke at være en del af det digitale, men så fald skal ens pårørende have mulighed for at gå ind og hjælpe en," siger Pernille.

 

Pernilles digitale pointer

Pernille Halberg Salamon har i hele sin karriere i kommuner og i statsadministrationen holdt fokus på ledelse, velfærd og det gode liv. Disse pejlemærker bærer hun med i sin holdning til kommunal digitalisering.

  • Topledere og politikere har et ansvar: Digitalisering kan stadig være ukendt land for mange topledere og beslutningstagere. Men digitalisering er et ansvar på toplederniveau, helt på linje med økonomi eksempelvis. Man har et ansvar for at følge med i den teknologiske udvikling.
  • Mere viden og kompetencer i organisationen: Digitalisering er en del af vores allesammens opgave. Derfor skal vi opbygge digitale kompetencer og kapacitet hos medarbejdere og i organisationen.
  • Skab værdi for borgerne: Når man digitaliserer, bør man altid spørge sig selv og hinanden: Skaber dette projekt og denne digitale løsning egentlig værdi for borgerne?
  • Inddrag borgerne i digitaliseringen: Særligt når kommunen skal implementere digitaliseringsprojekter, må man ikke glemme at inddrage de borgere, som skal bruge løsningen. Borgerinddragelse skal tænkes med helt fra projektstart.
  • Alle skal med: Det danske samfund skal favne alle sine borgere, også når det gælder digitalisering. Hvis en gruppe af borgere af den ene eller anden grund ikke kan navigere digitalt, skal der tænkes i alternativer.

Hør Pernille Halberg Salamon på Kommunernes Digitaliseringstræf '23

Tag med på Kommunernes Digitaliseringstræf '23, og hør Pernille Salamon holde oplæg: Hvordan kan kommunerne være med til at digitalisere med udgangspunkt i mennesker?

Kommunernes Digitaliseringstræf er en årligt tilbagevendende begivenhed, der er er et vigtigt mødested og inspirationsrum for alle jer, der arbejder med digitalisering i kommunerne. Mange vælger at tage af sted på digitaliseringstræffet flere kolleger sammen for at høste fælles viden ind til det videre arbejde hjemme i kommunen.

Læs mere om Kommunernes Digitaliseringstræf 2023, og tilmeld jer her: https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/digitalisering-og-teknologi/kommunernes-digitaliseringstraef/

×

Log ind