17. april 2023

Digital for alle? Sådan kan kommunerne arbejde for digital tilgængelighed

Der er grund til optimisme, selvom mange borgere med funktionsnedsættelser stadig møder forhindringer i at bruge kommunernes digitale løsninger. Paradokset er, at de digitale teknologier på en og samme tid udvider og begrænser vores handlemuligheder. Det siger tilgængelighedskonsulent og digital ekspert Lars Holm Sørensen. Hør ham på Kommunernes Digitaliseringstræf '23 den 24. april.

Tilmeld jer Kommunernes Digitaliseringstræf '23 nu

Læs mere om Kommunernes Digitaliseringstræf 2023, og tilmeld jer her: https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/digitalisering-og-teknologi/kommunernes-digitaliseringstraef/

 

Grund til optimisme

Kunne man forestille sig, at en kommune byggede et helt nyt rådhus, men så murede alle dørene til, så ingen kunne komme ind? Selvfølgelig ikke! Men på kommunernes hjemmesider og andre steder er det i overført forstand stadig ofte en lukket dør, der møder borgere med forskellige former for funktionsnedsættelse, når de bruger kommunernes hjemmesider og online tjenester.

Alligevel vurderer tilgængelighedskonsulent og digital ekspert Lars Holm Sørensen, at fremtiden vil bringe gode ting med sig. 


"Jeg er optimist! Arbejdet med digital tilgængelighed er gået langsomt, men nu tager det fart. Der er kommet lovgivning fra Folketinget, og samtidig er der også noget omkring kunstig intelligens, der giver muligheder fremadrettet, som også kan løfte noget af den byrde, det er at sikre digital tilgængelighed," siger Lars.

Lars holder oplæg om digital tilgængelighed på Kommunernes Digitaliseringstræf '23, som denne gang holdes den 24. april 2023 på Frederiksberg. Her vil Lars fortælle meget mere om, hvad digital tilgængelighed er, hvad lovgivningen siger om det, og hvad god digital tilgængelighed betyder for borgere med nedsat funktion, for eksempel på syn, hørelse, motorik og meget mere. 

 

Tilgængelighed angår alle

Funktionsnedsættelse i bred forstand er noget, som langt de fleste af os kender til uden måske at tænke over det. Eksempelvis bærer mere end to tredjedele af alle voksne i Danmark briller, og alle kan forholde sig til, hvor irriterende det er, hvis en hjemmeside eller en selvbetjeningsløsning ikke er brugervenlig eller til at finde ud af. Det kan være på grund af uhensigtsmæssigt farvevalg eller grafisk opbygning eller ulogisk navigation. Det handler om tilgængelighed for alle - i større eller mindre grad. For de borgere, hvis sensoriske, kognitive eller motoriske funktion er nedsat, er det ofte en ikke bare irriterende, men en afgørende begrænsning i en hverdag, som år for år bliver mere og mere digital i hele samfundet.

 

Lars er ekspert i tilgængelighed

For Lars tog livet en drejning allerede tidligt som barn, da hans syn blev dårligere og dårligere, og i dag kan han skelne lys og mørke, men ikke meget mere end det. Lars er derfor mangeårig personlig ekspert i at vurdere digital tilgængelighed. 

"Jeg møder selv på daglig basis rigtig mange af disse tilgængelighedsudfordringer. Så på den baggrund giver det god mening for mig at arbejde med digital tilgængelighed," siger Lars.

Som uddannet datamatiker har han yderligere den ekspertviden, der skal til for at vurdere digital tilgængelighed efter objektive kriterier. Af samme grund er Lars en efterspurgt oplægsholder og inspirator for kommuner, statslige organer og myndigheder og hos private virksomheder, som ønsker at høste gevinsten ved at gøre deres online tjenester tilgængelige for endnu flere borgere og kunder. 

 

At inddrage alle borgere

For Lars, men heldigvis også for de fleste kommuner og offentlige organer, handler digital tilgængelighed om meget mere end pligten til at overholde gældende lov. Det handler om et menneske- og samfundssyn, hvor alle så vidt muligt, uanset personlige forudsætninger, inviteres med ind i samfundslivet som aktive, deltagende, ligeværdige og værdsatte borgere, som kan bidrage med at skabe løsninger og udvikling af vores samfund.

"At have et levende arbejdsmarked og samfund, hvor så mange som muligt bidrager. Det er jo vigtigt. Det kræver så bare, at de systemer, som vi arbejder med, fungerer," siger Lars. 

I henhold til lovgivningen er det endnu kun det offentliges digitale møde med borgerne, der adresseres. Et andet, men nært beslægtet spørgsmål er jo, om kommunerne som arbejdsplads har blik for, at de elektroniske systemer, som de ansatte arbejder i, også er tilgængelige. 

 

Lovgivning og politisk opbakning

Lars' synspunkter om digital tilgængelighed møder som oftest stor og stigende interesse hos kommunernes digitale konsulenter og webredaktører. Til gengæld er der i ledelseslag og i byråd et lavere kendskab og mindre interesse. 

"Nej, det er ikke helt godt nok endnu. Ærlig talt er det jo også en stor opgave for kommunerne. Man kan heldigvis godt mærke, at de har rykket sig, når man tester deres hjemmesider, men når man graver lidt i de omliggende systemer, i selvbetjeningsløsninger og så videre, er der meget arbejde, der venter. De, der arbejder med hjemmesiderne, ved det egentlig godt - det er vigtigt at sige. Men mange steder siger mange, at de mangler en vis opbakning fra ledelsen til arbejdet," siger Lars.

Det er ærgerligt, mener Lars, for kommunen har mange digitale kontaktpunkter til borgerne ud over den kommunale hjemmeside.

"Det kan for eksempel være den touchskærm, der står nede i Borgerservice. For at få et kø-nummer skal jeg trykke på skærmen. Men den er bare en blank skærm for mig. Den fortæller mig ikke noget, for sådan er den ikke indrettet," siger Lars.

 

Fremtiden venter

Når alt kommer til alt, handler det om spændingsfeltet mellem, at digitaliseringen på den ene side åbner nye muligheder, også for borgere med funktionsnedsættelse, og på den anden side afskærer de samme borgere fra muligheder, hvis ikke de digitale løsninger er tilgængelige for interaktion på borgernes præmisser. Overordnet er Lars dog optimist på tilgængelighedens vegne.

"Der er mange ting, som før digitaliseringen slet ikke var mulige, og som kan gøres tilgængelige i dag. Hvis jeg i gamle dage stod med en tommetyk telefonbog, kunne jeg som svagtseende ikke bruge den til noget som helst, med mindre jeg havde nogen til at hjælpe mig, I dag kan en digital telefonbog være tilgængelig for mig, og på den måde åbner det digitale nogle døre, som førhen bare var lukkede. Det giver jo en selvstændighed og uafhængighed, at man selv kan de her ting, ikke?" siger Lars.

 

Lovgivning og standard for webtilgængelighed

I Danmark vedtog Folketinget i 2018 webtilgængelighedsloven, der pålægger alle offentlige organer, at de skal gøre deres indhold på hjemmesider og i mobilapplikationer tilgængeligt for så mange som muligt. Standard og principper for webtilgængelighed er beskrevet i den internationale standard WCAG. 

Fra 2025 forventes EU at vedtage "European Accessibility Act", som vil udstrække kravene om digital tilgængelighed til også at omfatte visse private tjenester som netbank, e-handel og kommunikationstjenester. 

 

Hør Lars Holm Sørensen på Kommunernes Digitaliseringstræf '23

Tag med på Kommunernes Digitaliseringstræf '23 og hør Lars sætte flere perspektiver på, hvordan kommunerne kan skabe bedre digital tilgængelighed for os alle.

Kommunernes Digitaliseringstræf er en årligt tilbagevendende begivenhed, der er et vigtigt mødested og inspirationsrum for alle jer, der arbejder med digitalisering i kommunerne. Mange vælger at tage af sted på digitaliseringstræffet flere kolleger sammen for at høste fælles viden ind til det videre arbejde hjemme i kommunen.

 

Tilmeld jer Kommunernes Digitaliseringstræf '23 nu

Læs mere om Kommunernes Digitaliseringstræf 2023, og tilmeld jer her: https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/digitalisering-og-teknologi/kommunernes-digitaliseringstraef/

×

Log ind