04. november 2022

Nyhedsoversigt: Udvælgelse af nye lægdommere d. 1. april 2023

KL har samlet følgende nyhedsoversigt over relevante nyheder, der knytter sig til et brev fra Landsretspræsidenterne til kommunerne i Vestre Landsrets og Østre Landsrets retskredse om udvælgelse af nye lægdommere.

Til kommunerne i Vestre Landsrets og Østre Landsrets retskredse

Landsretterne skal udtrække nye lægdommere (nævninger/domsmænd) for perioden 1. januar 2024 til 31. december 2027. Udtrækningen skal begynde i april måned 2023. I den forbindelse skal grundlisteudvalget i landets kommuner indsende grundlisten ved brug af de blanketter, der ligger på KL’s hjemmeside. Læs hele brevet fra Landsretspræsidenterne på: brev-til-kommunerne-om-grundlister.pdf (kl.dk).

 

Smart KL-løsning: Grundlister for nævninge og domsmænd kan håndteres i én sammenhængende proces

I anledningen af at landets kommuner skal indsende grundlisten ved brug af KL’s blanketter, inviterer KL til workshop om udarbejdelsen af grundlisterne. Under workshoppen tages udgangspunkt i brugen af ND 155, den excel-baserede løsning fra KL. Læs hele artiklen på: Smart KL-løsning: Grundlister for nævninge og domsmænd kan håndteres i én sammenhængende proces.

 

Bliv domsmand – virtuelt eller i virkeligheden

I anledningen af den årlige European Day of Justice – den europæiske dag for ret og retfærdighed – har Domstolsstyrelsen den 25. oktober lanceret ”Domsmandsspillet”. Et virtuelt spil om skyld og straf, hvor man kan prøve at være domsmand og vurdere, om en tiltalt er skyldig eller ej. Borgerne kan i mange kommuner tilkendegive sin interesse på kommunens hjemmeside og til at skærpe borgerens interesse kan kommunen vælge at linke til spillet.

Find spillet på www.domsmandsspillet.dk.

×

Log ind