24. marts 2022

Procesbeskrivelser for borgerens ret til indsigt i egne oplysninger

Borgerne har ret til at få indsigt i de personoplysninger, der opbevares om dem på offentlige herunder kommunale arkiver. KL har udviklet procesbeskrivelser over sagsbehandlingen for at gøre det lettere at planlægge arbejdsgangen omkring at give indsigt.

Som en effekt af arkivlovsændringen der trådte i kraft 1. januar 2021, har borgere ret til at få indsigt i de oplysninger, som opbevares om dem i offentlige arkiver. KL har i den forbindelse udarbejdet procesbeskrivelser for begæring om indsigt efter arkivlovens §§ 39a og 39b.

Formålet med procesbeskrivelserne er give overblik over de forskellige trin, der indgår i sagsbehandlingen ifm. begæring om indsigt, hvilke lovreferencer der indgår, og hvor der foretages myndighedsskøn i behandlingen.

Procesbeskrivelserne kan tilgås her: Indsigt i egne personoplysninger efter Arkivloven hovedproces (klf-online.dk). Eller via KLF-online – processerne ligger under hhv. ’Demokrati og Involvering’ og ’Tværgående’.

Procesbeskrivelserne er udarbejdet med input fra stadsarkiver. 

 

 

×

Log ind