22. marts 2022

Nyt NSIS-netværk hjælper kommuner med at få greb om identitetsstyring

National Standard for Identiteters Sikringsniveau (NSIS) er en bunden opgave, som både er kompleks og er underlagt et vist tidspres. Derfor har KL netop skabt et kommunalt netværk for faglig sparring om NSIS, og konsulent Thomas Vangsaa fortæller her om nogle vigtige temaer og dilemmaer, som kommer på programmet i netværket. Tilmelding til netværket er åben nu.

Digitale identiteter stiller store krav

De fleste af os tænker nok ikke over, hvor vigtigt det er, at kommunerne har en god styring af deres medarbejderes digitale identiteter. Men rundt om i kommunerne er it-folk og specialister fra fagforvaltningerne i fuld gang med at gøre klar til National Standard for Identiteters Sikringsniveau. NSIS skal løfte sikkerhed og organiseringen af arbejdet med digitale identiteter til et nyt og endnu højere niveau.

Identiteter er centrale i kommunens arbejdsgange

Hele dette spørgsmål om digitale identiteter for kommunernes medarbejdere handler om, at både fastansatte og vikarer skal have de rette roller og rettigheder til at læse og skrive data ind i systemerne. På den måde kan kommunens borgere og virksomheder være trygge ved, at deres data håndteres sikkert og korrekt. NSIS rummer mange aspekter, som skal håndteres.

"Jeg tror, at mange kommuner er gået i gang med NSIS ved at se på den tekniske del, for det er noget de er vant til at arbejde med. Men arbejdet med NSIS handler ikke mindst om "compliance", altså kommunens regelefterlevelse, som i henhold til NSIS skal dokumenteres og have revisorpåtegning, og det smitter igen af på kommunens arbejdsgange," siger Thomas Vangsaa.

Thomas Vangsaa er konsulent i digitale sikkerhedsløsninger og har en del erfaring indenfor området. Thomas har bl.a. arbejdet indenfor den finansielle sektor og har været ansat i Digitaliseringsstyrelsen, hvor han arbejdede med Digital Signatur og NemID. Siden har han været med til at læse review på den første udgave af NSIS-standarden, og siden hen været konsulent og medforfatter på KL's to delrapporter om NSIS.

Ekspert i KL's nye netværk om NSIS

Thomas Vangsaa er kort sagt en af Danmarks førende eksperter inden for NSIS, og fra april 2022 er han facilitator og vidensperson i det nye Netværk om NSIS, som KL driver. Han opfordrer alle kommuner til at blive en del af netværket, både for at hente og dele viden om NSIS, og for at bidrage til, at KL på kommunernes vegne kan indsamle ønsker og ideer til Digitaliseringsstyrelsens udrulning af NSIS.

3 temaer træder tydeligt frem nu

Arbejdet med NSIS rejser særligt 3 temaer, som også vil stå centralt i KL's netværksmøder frem mod sommerferien. Det handler om, hvordan man vælger sin løsning med såkaldt "Identity Provider", forkortet "IdP"; om compliance, altså regelefterlevelse, om synergier og nye arbejdsgange, som arbejdet med NSIS sætter i gang rundt om i kommunerne. Teknik er et vigtigt parameter, men det handler endnu mere om, hvordan man som kommune tilrettelægger sit arbejde i overensstemmelse med de digitale krav.

"Jeg har kendskab til en kommune, der siger, at de ændrer hele den måde, de laver vagtplan på inden for plejeområdet, hvor der arbejder mange vikarer. Det gør de simpelthen for at kunne leve op til de muligheder og krav, som stilles. Det er i høj grad en organisatorisk opgave, hvor man kan blive tvunget til at gentænke den måde, man arbejder på," siger Thomas Vangsaa.

Netværk giver styrke

Der er ingen grund til, at hver kommune opfinder sin egen dybe tallerken angående NSIS, understreger Thomas Vangsaa. Samarbejde er vejen frem og her anbefaler han at tænke langsigtet fremfor at se på startomkostningerne nu og her.

 "Det må godt koste lidt mere at få den rigtige tekniske løsning, som understøtter den kommunale hverdag, man ønsker i det lange løb. Det nytter eksempelvis ikke, hvis du har 1000 medarbejdere, der spilder 10 minutter hver dag, blot for at nævne et tal, det er en uhensigtsmæssig idensitetsløsning”, siger Thomas Vangsaa.

Dertil kommer, at hvis man kan forenkle sit digitale identitets-setup, kan man også minimere udgiften til, at en revisor skal udarbejde den årlige revisorpåtegning.

Et godt sted at starte, når man vil vide noget om NSIS, er i KL's to delrapporter:

Værdi for kommunerne fra første netværksmøde

Specialkonsulent i KL, Dan Bjørneboe, der sammen med Thomas Vangsaa var medforfatter på KL's to delrapporter om NSIS. Er ankermand og facilitator i KL's netværk om NSIS. Dan Bjørneboe ser frem til at byde så mange kommuner velkommen i netværket som muligt.

"Der er meget praktik angående implementeringen af NSIS, som kommunerne skal have på plads i løbet af efteråret. Derfor vil vores nye netværk være et godt forum at afklare vigtige spørgsmål, som kommunerne vil møde undervejs. I netværket vil Thomas Vangsaa og jeg facilitere specialistviden og erfaringsudveksling, som giver kommunerne værdi fra dag ét," siger Dan Bjørneboe.

Tilmeld jer KL's Netværk om NSIS

Hvis du arbejder med identitetsstyring i kommunerne, vil KL's Netværk om NSIS være relevant for dig. I kan have fordel af at deltage flere kolleger fra samme kommune for at sikre fælles retning og tyngde i jeres identitetsarbejde.

  • Første netværksmøde i KL's Netværk om NSIS afholdes den 19. april 2022. Læs mere og tilmeld jer her: https://tilmeld.kl.dk/nsisnet eller via arrangementsboksen herunder:
Arrangement

Møder og netværk NSIS-netværk 2022

Hvis du arbejder med implementere National Standard for Identiteters Sikringsniveau i din kommune, så KL’s NSIS-netværk måske noget for dig.

Spørgsmål og kontakt

Har du spørgsmål om tilmelding, indhold og forløb i KL's Netværk om NSIS, er du velkommen til at kontakte specialkonsulent Dan Bjørneboe fra KL’s Center for Digitalisering og Teknologi på DABJ@kl.dk eller på tlf. 33 70 30 96.

×

Log ind