18. marts 2022

Koger forandringsgryden over?

Topledelsen har ansvaret for at ”holde forandringsgryden i kog”, så organisationen lever op til politikernes og borgernes forventninger. Men blusset må ikke skrues så højt op, ”at gryden koger over” – for det går ud over driften, motivationen og evnen til at gennemføre den enkelte forandring på en ordentlig måde. Væksthus for Ledelse sætter i ny publikation spot på topledelsens opgave med at finde den rette balance, når forandringerne ikke prioriterer sig selv.

Udvikling er et grundvilkår. Kommuner og regioner skal hele tiden udvikle sig for at kunne løse deres samfundsopgaver bedst muligt. En del af udviklingen er fastlagt oppefra – fx implementering af nationale reformer. Andre forandringer følger af politiske beslutninger i kommunalbestyrelser eller regionsråd. Og læg så her oveni de forandringer, som forvaltningen selv tager initiativ til.

Som topledelse er det en god idé med jævne mellemrum at undersøge om, der er sat for meget blus på gryderne. Chefniveauet giver i Væksthus for Ledelses nye undersøgelse udtryk for, at direktionen ikke tager balanceproblemerne alvorligt nok.

”De fleste af os har en udtalt lyst til at sætte nye skibe i søen – det er typisk ikke det at sejle skibet, når det er midt ude på søen, der giver os den største arbejdsglæde. Det kan derfor være svært at sige nej til og lukke ned for noget nyt – især hvis det kommer fra politikere. Derfor stiger mængden af forandringer og kompleksiteten nærmest eksplosivt,” siger Jonatan Schloss, der er direktør i Komponent og udpeget af KL til formand for Væksthus for Ledelse.

Flere direktører efterlyser i undersøgelsen mere tid til eftertanke og fælles refleksion over, om både egne og organisationens kræfter bruges på det rigtige. Om der er behov for at justere balancen mellem, hvor meget tid der bruges på ”de løbende sager”, og hvor meget tid der bruges på ”det store billede”. 

”Vi er nødt til at tage bestik af den organisatoriske resiliens. Dvs. hvor langt kan vi strække elastikken, uden den knækker. Hvor er koblingspunktet mellem stabil drift og dynamisk udvikling? For der er brug for begge dele,” siger Lene Roed, Forhandlingsfællesskabet og næstformand i Væksthus for Ledelse.

Publikationen ”Organisatorisk balance - Topledelsens rolle ved mange samtidige forandringer” kan hentes eller bestilles gratis her

Kontaktpersoner

Per Møller Janniche, KL/Komponent, mail pemj@komponent.dk

Henrik Casper, Danske Regioner, hca@regioner.dk

Jakob Sloth Petersen, Djøf jsp@djoef.dk

Om Væksthus for Ledelse

Bag publikationen står Væksthus for Ledelse – et samarbejde mellem KL, Danske Regioner og For­handlings­fællesskabet om at udvikle og synliggøre god ledelse i kommuner og regioner. Læs mere på www.lederweb.dk

×

Log ind