24. marts 2022

Hvilken lovgivning skal bruges til ”Indsigt i personlige oplysninger”?

KL Forretningsviden har udarbejdet en oversigtsproces, der giver overblik over, hvilke lovgivninger der giver ’indsigt i personlige oplysninger’ for borgeren.

Oversigtsprocessen viser, hvilke lovgivninger borgeren kan søge indsigt i personlige oplysninger efter og beskriver processerne for hver enkel lovgivning. Derudover tilbyder oversigten værktøjer til at vurdere, hvilken lovgivning, der giver den bedste indsigt.

Formålet er at skabe overblik over de lovmedholdelige processer med lovreferencer, og hvilke trin der indgår i sagsbehandlingen.

Oversigtsprocessen finder du her:

A53 - Tværgående - Indsigt i egne personoplysninger hovedproces (klf-online.dk)

Der udarbejdet procesbeskrivelser for hver af de fire lovgivninger, som giver mulighed for ’indsigt i personlige oplysninger’.

Forvaltningsloven som giver mulighed for partsaktindigt i afgørelsessager:
A53 - Tværgående - Partsaktindsigt - Behandler anmodning fra part (klf-online.dk)

Offentlighedsloven som giver mulighed for egenacces efter § 8 i ikke-afgørelsessager:
A53 - Tværgående - Egenacces efter Offentlighedsloven § 8 (klf-online.dk)

Databeskyttelsesforordningens artikel 15 som giver mulighed for både indsigt i personlige oplysninger og kontekstuelle oplysninger:
A53 - Tværgående - Indsigt i egne personoplysninger hovedproces (klf-online.dk)

Arkivloven som giver mulighed for indsigt i personlige oplysninger som opbevares på arkiv:
19.02.19 - Indsigt i egne personoplysninger efter Arkivloven hovedproces (klf-online.dk)

 

Du kan også finde procesbeskrivelserne via KLF-online – under hhv. ’Demokrati og Involvering’ og ’Tværgående’.

×

Log ind