21. marts 2022

Den gode forhandling

Mange anser forhandling for at være en hård og ubehagelig kommunikationsdisciplin, men sådan behøver det ikke at være.

Temadag om forhandling

Hver gang der skal samarbejdes om en hensigtsmæssig løsning, hvor parternes interesser er forskellige, er der tale om en forhandling, og vi bruger det hele tiden med større eller mindre succes.

En god forhandling er kendetegnet ved et fornuftigt resultat opnået på en effektiv måde med bevarelse af gode varige relationer. Det er også tilgangen i KL’s temadag om interessebaseret forhandling. 

Formål 

At give deltagerne teoretiske og praktiske færdigheder til at forhandle. Temadagen består således af teori, praktiske eksempler, drøftelser med deltagerne og øvelser.

Indhold:

  • Grundlæggende teori om forhandlingsteknik, herunder forberedelse, gennemførelse og opfølgning af en forhandling.
  • Praktiske øvelser.
  • Opmærksomhedspunkter i forhold til at udarbejde aftaler og referater
  • Diskussion af forhandlerroller, stil og etik, samt teknikker til målopfyldelse og imødegåelse af krav.
  • Muligheder, fejl og begrænsninger ved forhåndsaftaler og individuelle lønaftaler.

 

Du kan tilmelde dig via linket her: Hvordan skaber du en god forhandling eller via arrangementsboksen herunder 

Arrangement

Temadage Hvordan skaber du en god forhandling?

Bestil temadagen hjem til din kommune 

Hvis du er interesseret i at få temadagen hjem til din kommune er dette muligt. Henvendelser bedes sendes til Gitte Lyngskjold på GLY@kl.dk.

×

Log ind