23. marts 2022

3 gode råd: Sådan bidrager du som leder til den digitale transformation af jeres kommune

Hvordan bliver man klar til at "trække med på tovet" i at lede den digitale transformation i ens kommune? It-professor Jan Pries-Heje giver her tre gode råd til, hvordan man som leder kan gribe sit digitale lederskab an.

Digitaliseringen er en opgave for alle ledere

Arbejdet med at lede, bygge og drive digitale løsninger har for længst bredt sig fra noget, som en central it-afdeling tog sig af, til noget, som er rykket ud i flere og flere fagforvaltninger. Der er i en vis forstand sket en demokratisering af digitaliseringsarbejdet.

"Nu kommer digitaliseringen så tæt på det daglige arbejde, at man som leder ikke længere kan sidde det overhørig og sige, at "det tager it-afdelingen sig af". Og det nye ved den digitale ledelsesopgave er, at man som leder ofte ikke har baggrund for at forstå alle dele i den. Alligevel skal man kunne tage ansvar for, hvordan sådan en forandrings- eller transformationsproces foregår. Det er det svære: At tage ansvar for en proces, hvor der er elementer, du ikke forstår," siger Jan Pries-Heje.

Jan Pries-Heje er professor i informatik og datalogi på Roskilde Universitet og har i mange år forsket i, rådgivet og undervist i ledelse af digitalisering, ofte ude i danske kommuner og på kurser og masterclasses.  

Fra centralt til lokalt

Digitaliseringen er i disse år ved at skifte karakter, samtidig med at den som sagt bliver stærkere både i bredden og dybden: Flere og flere af kommunens fagområder digitaliseres, og der kommer flere og smartere løsninger.

"Der er tale om en decideret digital transformation. Digitaliseringen begyndte mange steder i teknik og miljø og har nu bredt sig til også det sociale område, til skole, kultur, sundhed og omsorg og så videre. Det tvinger os alle til at tage stilling til de helt nye muligheder, som det digitale giver," siger Jan. Han peger på, at også tiden under Corona-pandemien har skubbet kraftigt på efterspørgslen efter alle slags digitale løsninger.

Digitalisering handler ifølge Jan ikke kun om at løse de kendte opgaver digitalt, men om at vi med digitalisering ofte også kan løse de kendte opgaver på en mere effektiv måde. Og endelig kan vi løse helt nye opgaver, som vi ikke har kendt eller løst før, men som digitaliseringen nu gør mulig.

Ledelse af digitalisering er ikke for nogle få udvalgte

Måske er man leder i hjemmeplejen, og man har lang erfaring selv som hjemmehjælper. Man kender sit fagområde ud og ind. Kan man så også lære at tage lederskab i den digitale transformation? Også selvom man ikke er den allerbedste til at tale med om al den nye teknologi?

"Ja, alle kan være med. Og ingen kender alle nye teknologier til bunds. Det handler om ens indstilling til at lære nyt. Og jeg vil endda sige, at jeg lægger mærke til i kommunerne, at lederne her ikke er bange for at tage konkret fat på digitaliseringsprojekter, og det glæder mig at se. Jeg holdt for eksempel en masterclass i en kommune, hvor holdet bestod af 16 ledere og 2 digitaliseringskonsulenter. Det gav et rigtig godt miks," siger Jan.

JAN PRIES-HEJES 3 GODE RÅD OM DIGITALT LEDERSKAB

  1. Ingen digital forsigtighed: Digitaliseringen kommer også til dig, i takt med at den breder sig til flere og flere forvaltningsopgaver. Det betyder, at du må acceptere, at du ligesom alle andre ledere må tage ansvar for en digitalisering, hvor du ikke altid kan kende alle elementerne til bunds. Sat lidt på spidsen kan man sige, at det netop er en forudsætning for at lykkes, at du ved og åbent accepterer, på hvilke områder du skal hente specialister ind som sparringspartnere til dit lederskab.
  2. Tænk dit lederskab strategisk: Digitalisering er en god anledning til, at du i hvert projekt minder dig selv om, hvordan netop dit ansvarsområde har sit ophæng i kommunens samlede strategi, og hvordan dit bidrag til digitalisering passer ind i kommunens samlede systemlandskab. Så mindsker du risikoen for at skabe uhensigtsmæssige lokale siloer og quick-fixes. Digitalisering handler i høj grad om at skabe sammenhæng, og det kan du bidrage til med dit lederskab.
  3. Digitalt lederskab er netop lederskab: Ledelse af digital forandring handler om at få folk til at gøre ting anderledes, og her kan du trække på din erfaring fra alle sammenhænge i dit ledervirke. Høst fordelene ved at arbejde medinddragende, kollegialt, flerfagligt og med hjælp fra gode digitale specialister undervejs.

 

En masterclass med indsigt og praksis

I maj og juni 2022 afholder KL med Jan Pries-Heje som underviser en ny masterclass i ledelse af digitalisering, og Jan ser frem til et godt sammensat hold af mange fagligheder og ledererfaring.

Jan Pries-Hejes masterclass afholdes i maj og juni 2022, og her kobles strategi og praksis, teknologi og lederskab sammen på en forståelig og konkret måde. Et højdepunkt undervejs bliver et såkaldt digitalt sprint, hvor man sammen lynhurtigt får skabt et koncept og en prototype til, hvordan man kan implementere en konkret digitalisering i ens egen kommune.

"Alle skal være velkommen, og jeg vil gerne nævne, at jeg har erfaring for, at det er en god idé at tage flere af sted sammen fra egen kommune. Så forstærker man udbyttet undervejs i masterclassen, og man har meget lettere ved at omsætte de mange nye, gode ideer til virkelighed, når man er hjemme i kommunen igen," siger Jan. 

Læs mere og tilmeld jer

KL’s masterclass i ledelse af digitalisering finder sted i KL-huset I maj og juni 2022. Her underviser professor Jan Pries-Heje fordelt over to gange to dage kommunale ledere og digitaliseringskonsulenter.

Arrangement

Kurser Masterclass om ledelse af digitalisering

Bliv klædt på til kommunens digitale transformation

Spørgsmål og kontakt

Har I spørgsmål om KL's masterclass i ledelse af digitalisering, er I velkommen til at skrive til arrangementsinfo@kl.dk eller vicekontorchef Jan Struwe Poulsen (jtp@kl.dk).

×

Log ind