31. maj 2022

Løft velfærden i fællesskab: Ny model skal hjælpe kommunerne til at skalere innovative digitale løsninger

Hvis kommunerne går sammen om innovation og indkøb, bliver det mere attraktivt for leverandører at udvikle nye løsninger sammen med det offentlige. Det er tesen i en ny model baseret på norsk forbillede, som kommunerne kan drage fordel af til at løse de store velfærdsudfordringer.

Hvordan udvikler vi innovative digitale løsninger, som kan hjælpe til at løse de fælles udfordringer kommunerne står overfor - både når det kommer til at styrke velfærden og imødegå arbejdskraftudfordringen?

Det er et af omdrejningspunkterne i KL’s nye digitale politik ‘Gentænk velfærden’.

Et af svarene er, at kommunerne i stigende grad udvikler løsninger i fællesskab med hinanden - og i fællesskab med private leverandører.

Ny skaleringsmodel skal fremme offentlig-privat innovation

Det er helt i tråd med en ny skaleringsmodel, som Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI) har udviklet.

Modellen, som er baseret på gode erfaringer fra Norge, skal hjælpe til at samle flere kommuner og andre offentlige aktører om de fælles udfordringer, så det bliver mere attraktivt og lettere for markedet - sammen med kommunerne - at udvikle de nye løsninger, der er behov for.

Målet er ifølge CO-PI’s direktør Pia Gjellerup at gøre den offentlige indkøbsmuskel til en motor for innovation.

“Hvis vi skal løse de store samfundsudfordringer, skal vi finde nye måder at øge innovationseffekten af de 380 milliarder kroner, som årligt anvendes på offentlige indkøb. CO-PI’s skaleringsprocesser samler aktører og skaber synergi og udvikling fra den første fælles nysgerrighed,” siger Pia Gjellerup og fortsætter:

“Ved at samles flere offentlige organisationer om en fælles erkendt udfordring, skabes fra begyndelsen større samlet efterspørgsel, og derved kan private virksomheder hurtigere se en forretning i at udvikle de nye løsninger, der er behov for,” siger hun.

Offentlig-privat innovation er omdrejningspunktet for årets Digitaliseringsmesse

Et styrket samarbejde om innovation mellem det offentlige og private er også overskriften for Digitaliseringsmessen ‘22, som løber af stablen 29. september 2022 i Odense.

Ifølge Frederik Nordentoft Andersen, kontorchef i KL’s Center for Digitalisering og Teknologi, er der god grund til, at offentlig-privat innovation er blevet årets tema:

"Ved at blive bedre til at udvikle løsninger i fællesskab, kan vi undgå, at vi i kommunerne bygger 98 forskellige løsninger på det samme problem. Samtidig kan projekter udviklet i større skala sikre bedre priser for kommunerne, og den fælles forankring og innovationskraft skal gøre det nemmere at udvikle holdbare og fremtidssikrede løsninger," siger Frederik Nordentoft Andersen og tilføjer:

"Det er nødvendigt, hvis vi skal kunne imødegå de store udfordringer, vi står overfor, når der er færre hænder til at løfte velfærden, og borgernes krav til en digital og smidig service samtidig stiger."

Arrangement

Konferencer og messer Digitaliseringsmessen 2022

- vær med på messen og få viden om de nyeste og bedste løsninger på lige netop dit område

På Digitaliseringsmessen vil der — udover muligheden for at mødes med leverandører — være en række sessioner, hvor man kan blive klogere på det gode offentlige-private samarbejde, og de muligheder, der gemmer sig i at samarbejde på tværs af kommunerne. Her vil man blandt andet kunne høre CO-PI fortælle mere om modellen.

Deltagerne vil også kunne høre om nogle af de mest succesfulde innovative samarbejder mellem kommuner og private leverandører, om skalering af modne teknologier, samt finde ud af hvordan man kan rejse penge til innovation af fremtidens velfærd.

Den fælles model har været en succes i Norge

CO-PI’s fælles innovations- og indkøbsmodel er som nævnt baseret på norsk forbillede. Hos vores naboer mod nord har det vist sig at være en stor succes — blandt andet indenfor indkøb af velfærdsteknologi.

Fx har 21 kommuner i Norge i fællesskab gennemført et innovativt indkøb af tryghedsalarmer, samtidig med at de etablerede en fælles alarmcentral. Det betød, at man kunne udnytte ekspertiser på tværs og skærpe kravene til leverandører under markedsdialogen.

I dag har alarmcentralen været i drift i fem år, og den har vist sig at give stor værdi for kommunerne, fortæller lederen af alarmcentralen Renate N. Olstad:

"I de tilbagemeldinger, vi får fra kommunerne, henviser de til rapporter om væsentlige besparelser. Alarmcentralen er vigtigt for mange kommuner, både i forhold til den service, vi leverer, og kompetencefordelingen mellem kommunerne," siger Renate N. Olstad.

Hun tilføjer dog, at der stadig er udfordringer, som skal løses fremadrettet. Blandt andet er det stadig udfordrende at komme op i stor skala rent teknologisk, hvilket de forsøger at adressere i et nyt særskilt innovationspartnerskab om velfærdsteknologi.

I en rapport om projektet skriver LUP (der står bag den norske model), at strukturen har sikret, at de bedste kompetencer er blevet brugt til fælles gavn for alle kommunerne i regionen. Og at den fælles indkøbsvolumen gjorde det attraktivt for førende leverandører på markedet at tilbyde deres løsninger.

Danmark skal høste effekten af Norges benarbejde

I den danske udgave af skalerings- og innovationsmodellen faciliterer CO-PI samarbejdsprocessen med de offentlige organisationer og den fælles markedsdialog.

Pia Gjellerup håber, at erfaringerne fra Norge kan sætte ekstra fart i innovationen af nye løsninger i Danmark, hvis kommunerne er klar til at spille med:

”CO-PI skal sammen med modige kommuner udvikle den danske udgave. Vi håber at komme hurtigere til effekterne, fordi vi kan lære af vores norske kolleger, slutter hun.

Tilmeld dig Digitaliseringsmessen 2022:

Køb din billet til Digitaliseringsmessen'22 her eller læs mere på www.digitaliseringsmessen.dk

Prisen for tilmelding er:

Ved 0-9 tilmeldte

 

975 kr. ex. moms pr. deltager

Ved 10-19 tilmeldte:

10 % rabat

880 kr. ex. moms pr. deltager

Ved 20+ tilmeldte:

15 % rabat

830 kr. ex. moms pr. deltager

- naturligvis inklusiv fuld messeforplejning.

Vi glæder os til at byde jer velkommen!

×

Log ind