18. maj 2022

Kommunaldirektørens 7 gode råd om digital transformation

I Haderslev Kommune er den næste runde af digital transformation godt på vej. Kommunaldirektør Peter Karm lægger ikke skjul på, at han ser digital transformation og digital sikkerhed som to sider af samme sag, og at digitaliseringen trods al vigtighed og relevans kun er et middel til at nå de mål, som kommunen sætter sig. Peter Karm udfolder her sin digitale transformationsfilosofi i 7 gode råd og erfaringer.

Samling og retning

Da Peter Karm trådte til som kommunaldirektør i Haderslev Kommune for godt to år siden, var digitaliseringsarbejdet en del af en fagforvaltning.

"IT og Digitalisering har måske ikke haft en så fremtrædende plads i den hidtidige måde at organisere sig på. Det kan der være mange gode grunde til, men arbejdet var noget spredt, og der var ikke nogen mål- og rammesætning af, hvad man ville. Men det har vi brugt en halvandet års tid på at arbejde med, så vi nu kan tillade os at have ambitioner på dette område," siger Peter Karm.

Nu er IT og Digitalisering blevet oprettet som en selvstændig central stab med reference til kommunaldirektøren. Det styrker retning og agilitet for kommunens digitalisering.


Mange år med strategisk digitalisering

Peter Karm kom til Haderslev Kommune fra et job som økonomidirektør i Vejle Kommune, hvor han også havde it- og digitaliseringsansvar, og også tidligere i karrieren har digitalisering været et vigtigt arbejdsfelt.

I flere år sad Peter Karm i Det Kommunale Digitaliseringsråd (DKD), som nu er afløst af KL-KOMBITs Digitaliseringsråd. For at styrke involveringen af de kommunale ledelser har KL endvidere etableret egentlige styregrupper under Kommunernes Digitaliseringsprogram 2021-25, hvor Peter Karm er medlem af styregruppen for delprogram 6, "Kommunernes digitale fundamenter". 

"Så selvom jeg har skiftet job, har jeg forsøgt at bevare det strategiske sigte ind i digitalisering og sikkerhed. Det er et vigtigt redskab i, hvordan vi skal udvikle service og organisationen på," siger Peter Karm.


Sikkerhed som en integreret del

Noget, som Peter Karm understreger igen og igen, er, hvordan digital transformation og digital sikkerhed bør ses som to sider af samme sag, når det ses i lyset af, hvordan en kommune kan udvikle vækst og velfærd til borgere og virksomheder.

"Engang var det mere adskilt, men det er det ikke længere. Det er et vigtigt aspekt ved digitalisering, at man har styr på sikkerheden, og at den ikke er noget for sig, men faktisk er en del af den måde, som vi udvikler den digitale velfærd på," siger Peter Karm.

Han nævner ledelsesprincipperne fra "Den Ny Syntese" som en inspiration til at forstå digitalisering som en holistisk indsats, hvor digital sikkerhed nok kan placeres i "compliance"-dimensionen, og hvor transformations- og udviklingsdelen nærmere hører hjemme i "emergens"-dimensionen af denne ledelsesfilosofi, men hvor "compliance" og "emergens" skal kompletteres med "performance" og "resilience" - også når det gælder digitalisering.  Tilsammen danner de fire dimensioner en helhed for ens ledelsespraksis - også i ledelse af digitalisering.


At højne niveauet

Når Haderslev Kommune sammenligner sig med kommuner med lignende profil, ligger Haderslev helt på niveau, men udsagn fra kommunens chefer og ledere indhentet i en interviewrunde foretaget af konsulenter fra KL og Komponent gjorde det synligt, at Haderslev Kommune burde højne niveauet, når det gjaldt strategisk retning, styring og sammenhæng i digitaliseringsarbejdet. Det arbejde er nu i fuld gang.

"Vi har jo fået lavet denne analyse i samarbejde med KL og Komponent. Og vi har samlet IT og Digitalisering i ét og fået det placeret centralt under staben. Desuden har vi fået forankret et politisk ansvar for opgaven, og sidste år var kommunalvalget anledning til at skrive en ny styrelsesvedtægt, hvor vi har fået skrevet digitaliseringsopgaven eksplicit ind i forhold til opgaverne i økonomiudvalget. Så nu er digitalisering og it-sikkerhed løftet op politisk," siger Peter Karm.

Peter Karm, kommunaldirektør i Haderslev Kommune, giver her 7 gode råd til kommunale topledelser om digitalisering og digital transformation:

Kommunaldirektørens 7 gode råd om digital transformation

  1. Følg med i og søg indflydelse på de nationale digitaliseringstendenser: Nationale trends rammer alle, så hold jer godt orienteret, og søg indflydelse, hvor I kan.

  2. Tænk sikkerhed ind i centrum af digitaliseringen: Digital sikkerhed handler om meget mere end GDPR. Sikkerhed bliver mere og mere forretningskritisk, i takt med at digitaliseringen skrider frem, og god digital sikkerhed er afgørende for, at kommunens egne ansatte, borgerne og virksomhederne har tillid til kommunen og dens opgaveløsning.

  3. Organiser jer hensigtsmæssigt i forhold til den digitale transformation: Sørg for en god rammesætning og målorientering, og kig på jeres governance og processer.

  4. Arbejd behovsorienteret: Tænk digitalisering af kommunens services og løsninger sammen med de behov, som kommunens borgere og virksomheder har.

  5. Skab ledelsesmæssig bred forankring: En bred og solid forankring af digitaliseringen, både i kommunens forvaltning og i det politiske lag, sikrer de bedste betingelser for succes.

  6. Tænk stort, og begynd småt: Man kan ikke løfte alle aspekter og faser af den digitale transformation på en gang. Sæt derfor gerne små skibe i søen; det tvinger jer også til at overveje og beslutte prioriteringen af jeres digitale indsatser.

  7. Giv jeres ambitioner strategisk ophæng: Digitalisering er hverken formål eller mål i sig selv, men et middel til at understøtte arbejdet for kommunens opgaveløsning. I Haderslev Kommune er omdrejningspunktet for digitalisering vækst og velfærd. Digital transformation bør ikke forfalde til teknik og systemer alene.Vil I vide mere om KL og Komponent?

Vicekontorchef Jan Struwe Poulsen, KL, og chefkonsulent Jesper Hosbond Jensen, Komponent, er de to konsulenter, der gennem et længere og nøje struktureret forløb har leveret analyser og sparring til cheflaget i Haderslev Kommune om deres digitale transformation. Er I interesseret i at høre mere, kan Jan Struwe Poulsen kontaktes på jtp@kl.dk og telefon 33 70 32 34, og Jesper Hosbond Jensen kan kontaktes på jeho@komponent.dk og telefon 21 35 03 49.

×

Log ind