16. juni 2022

Styrket fællesoffentlig indsats: Fremtidens digitale løsninger skal designes, så alle kan bruge dem

Digitaliseringen af den offentlige sektor i Danmark skal hvile på et grundlæggende princip om, at den offentlige service skal være tilgængelig for alle. Det fokus er styrket med den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, som også indeholder en vigtig indsats, der skal gøre det meget lettere, at hjælpe familiemedlemmer og pårørende med digitale gøremål.

For de fleste borgere er det som regel hurtigt og nemt at interagere med den offentlige sektor, når det foregår via digitale løsninger. For andre bliver interaktionen mere kompleks – og for de borgere, der slet ikke er digitale, kan den offentlige sektor opleves som utilgængelig.

For KL er det helt centralt, at digitale services som udgangspunkt designes, så flest mulige borgere kan agere selvstændigt, i takt med at den offentlige service bliver mere digital.

Derfor er det glædeligt, at vi med den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2022-2025 er blevet enige med stat og regioner om, at forsætte det fælles samarbejde om denne vigtige dagsorden.

Med strategien er vi med til at sikre, at den digitale offentlige service bliver så inkluderende, brugervenlig og sammenhængende for borgerne som mulig, og at digitalt udfordrede borgere tilbydes den nødvendige hjælp til at begå sig trygt i den digitale offentlige sektor.

Fuldmagter skal gøre det nemmere at hjælpe familie og pårørende

Et andet centralt punkt i aftalen er, at det skal være nemmere at hjælpe sine pårørende med deres digitale gøremål. Borgere skal let, trygt og lovligt kunne lade støttepersoner og familiemedlemmer repræsentere sig i det digitale møde med den offentlige sektor.

Samarbejdet på tværs af det offentlige skal sikre bedre muligheder for, at borgerne kan hjælpe hinanden bl.a. ved at afgive, administrere og anvende fuldmagter digitalt.

Konkret vil vi arbejde med, at digitale fuldmagter udvikles og udbredes i den offentlige sektor, så det bliver enkelt at afgive og modtage fuldmagter, og at man kan få et samlet overblik over afgivne fuldmagter på tværs af de forskellige offentlige instanser.

Et samarbejde, der sikrer inkluderende og sammenhængende service

De borgere, der ikke kan begå sig digitalt ved fx at betjene en skærm, skal stadig opleve, at den service, de modtager, er god og moderne – og naturligvis udnytter de muligheder, digitaliseringen giver.

I kommunerne vil vi derfor også arbejde for, at digitale løsninger udvikles og designes, så menneskers forskelligheder er tænkt ind fra starten.

Det vil bl.a. sige, at al tekst er forståelig og læsbar, at borgeren kan klare sit ærinde på en tablet eller telefon, og at ny teknologi udnyttes til at imødekomme borgernes forskellige behov.

Denne dagsorden er blevet styrket med den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

  • PDF

    Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2022-2025.pdf

Hør mere om strategiens elementer på Digitaliseringsmessen

Digitaliseringsmessen præsenterer vi, sammen med Digitaliseringsstyrelsen, strategiens elementer yderligere og indbyder til dialog om realisering af den. 

Digitaliseringsmessen finder sted den 29. september i Odense. Du kan læse mere om messen og tilmelde dig via nedenstående link.

Arrangement

Konferencer og messer Digitaliseringsmessen 2022

- vær med på messen og få viden om de nyeste og bedste løsninger på lige netop dit område

×

Log ind