02. juni 2022

Kursus om informationssikkerhed

Det er efterhånden de færreste, der kan undsige sig at have oplevet databrud, hvad end der er tale om fejlforsendelser, fejlkonfiguration, deciderede angreb eller noget helt fjerde.

ISO27001 i det kommunale på én dag

Cyber- og informationssikkerhedsarbejdet er kommet for at blive. Men hvor starter man? Hvornår er man i mål? Og hvordan kommer fra det ene til det andet?

Svarene vil naturligvis variere fra kommune til kommune, men nogle elementer vil gå igen uanset om man er i Hjørring eller Rønne.

Indhold

Kurset er sat sammen på en måde, så du både får konkrete svar, der kan arbejdes videre med i hjemstavnskommunen, og en solid introduktion til grundbegreberne i ISO27001.

 • Introduktion til ISO27000-serien
 • ISO27001 i relation til arbejdet med de fællesoffentlige strategier og gældende ret
 • ISO27000-seriens grundbegreber
 • Praktisk implementering
  • Ledelsesforankring
  • Kontekstetablering
  • Risikovurdering
  • Risikohåndtering
 • Risikovurdering- og håndtering efter ISO27005
  • Trusselsbilledet
  • Kontroller
  • Risikohåndtering
 • Intern auditering og opfølgning
 • ISO27001 og Rejsefortællingen

Målgruppe og forudsætninger

Kurset henvender sig til alle i kommunerne, der gerne vil styrke deres viden og praktisk tilgang til arbejdet med ISO27001 i det kommunale. Deltagelse kræver ikke forhåndskendskab til hverken cyber- eller informationssikkerhed.

Undervisningsform

Undervisningen er dialogbaseret og de enkelte deltageres problemstillinger vil derfor blive inddraget i videst muligt omfang. Derudover vil der blive indgå praktiske øvelser og quizzer under vejs.

Oplægsholder

Daniel Hartfield-Traun vil være oplægsholder på kurset. Daniel er ekstern DPO i Hillerød Kommune og chefjurist i LegalTech Denmark, der udvikler software til strategisk ledelse af cyber- og informationssikkerhed og GDPR. Derudover rådgiver han både store og små, offentlige og private organisationer om praktisk informationssikkerhed og databeskyttelse. Daniel er også ekstern lektor på Syddansk Universitet, hvor han underviser i og er medforfatter til lærebøger om informationssikkerheds- og persondataret. Endelig har han arbejdet i Digitaliseringsstyrelsen, med GDPR, cyber- og informationssikkerhed på tværs af stat, regioner og kommuner.

Tid og sted

Du kan tilmelde dig kurset på en af følgende dage og lokationer:

Tirsdag den 13. september i KL-HUSET, Weidekampsgade 10, 2300 København S.

Torsdag den 22. september i COMWELL i Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding.

Torsdag den 29. september i COMWELL i Aalborg, Vesterbro 2, 9000 Aalborg.

Kurset afvikles fra kl. 9.00 - 16.00.

Pris og tilmelding

Pris for deltagelse: kr. 2.975,- ekskl. moms.
Tilmelding er bindende, men du er velkommen til at sende en kollega, hvis du er forhindret.

Du kan læse mere eller tilmelde dig kurset via nedenstående arrangementboks:

Arrangement

Kurser Kursus om informationssikkerhed

Cyber- og informationssikkerhedsarbejdet er kommet for at blive. Men hvor starter man?

×

Log ind