16. juni 2022

Bedre brug af data skal sikre hurtigere CO2-reduktion og styrke den cirkulære økonomi

Med den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi prioriterer stat, regioner og kommuner i fællesskab data og digitalisering som en central drivkraft i den grønne omstilling af samfundet, hvilket skal bidrage til, at Danmark når sine klimamål.

Klimakrisen er den største fælles- og globale udfordring, vi står overfor - og konsekvenserne af klimaforandringerne er allerede hverdag i kommunerne.

KL har i to klimapolitiske udspil peget på konkrete klimaløsninger, der kan hjælpe CO2-reduktionen og klimatilpasningen på vej.

Med den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er det derfor glædeligt, at stat, kommuner og regioner nu er blevet enige om at prioritere indsatser om bl.a. cirkulær økonomi og videreudvikling af det fælles værktøj Energi- og CO2-regnskabet.

Bedre affaldsdata skal styrke den cirkulære økonomi

Cirkulær økonomi drejer sig om at få mest mulig værdi ud af de ressourcer, vi bruger, og samtidig undgå at generere unødig affald. Affald skal i fremtiden i højere grad betragtes som en ressource.

Danmark er allerede langt fremme i indsamlingen af data om affald og andre materialestrømme. Men der er behov for at sikre bedre adgang til og anvendelse af de mange eksisterende data, som i dag er spredt ud over en række platforme og aktører i den offentlige og private sektor.

Derfor er det afgørende, at der med et fællesoffentligt samarbejde nu etableres en cirkulær databank, der skal samle og offentliggøre aktuelle og valide data om affald og materialer. Det gælder bl.a. data om husholdningsaffald, husholdningslignende erhvervsaffald samt bygge- og anlægsaffald.

Forventningen er, at databanken kan bane vejen for øget genbrug og genanvendelse, nye grønne forretningsmodeller og mindske behovet for bortskaffelse og forbrænding af knappe ressourcer.

Det fællesoffentlige samarbejde vil supplere kommunernes interne samarbejde om fælles affaldsdata, som understøtter de kommunale myndighedsopgaver. Det gælder fx en strømlining af den borgernære affaldsindsamling af husholdningsaffald og det kommende udvidede producentansvar for emballager.

Hent den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og se flere indsatser, der understøtter den grønne omstilling.

  • PDF

    Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2022-2025.pdf

Hør mere om strategiens elementer på Digitaliseringsmessen

Digitaliseringsmessen præsenterer vi, sammen med Digitaliseringsstyrelsen, strategiens elementer yderligere og indbyder til dialog om realisering af den. 

Digitaliseringsmessen finder sted den 29. september i Odense. Du kan læse mere om messen og tilmelde dig via nedenstående link.

Arrangement

Konferencer og messer Digitaliseringsmessen 2022

- vær med på messen og få viden om de nyeste og bedste løsninger på lige netop dit område

Udvalgte klima-initiativer i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2022-2025

DATADREVET OMSTILLING TIL EN CIRKULÆR ØKONOMI

For at nå Danmarks klimamål er det centralt at understøtte en cirkulær omstilling, der gør det muligt at bringe materialer og ressourcer i spil igen og igen. Der etableres derfor en cirkulær databank, der samler valide data om affald, råstoffer og materialer for at bane vejen for større genbrug og genanvendelse, nye grønne forretningsmodeller og mindske behovet for bortskaffelse og forbrænding af knappe ressourcer.

VIDEREUDVIKLING AF ENERGI-OG CO2-REGNSKABET

Klimakrisen er i lige så høj grad lokal som national. Den grønne dagsorden skal derfor løftes i fællesskab på tværs af den offentlige sektor. For at understøtte samarbejde og sammenhæng på tværs af grønne indsatser skal kommuner og regioner benytte samme opgørelsesmetoder til at beregne deres CO2-udledninger og energiforbrug. Derfor videreudvikles Energi- og CO2-regn­skabet med henblik på at udbrede værktøjet på tværs af hele landet

 

 

×

Log ind