26. januar 2022

Nye signaturprojekter i kommunerne skal afprøve kunstig intelligens

Tryggere ældrepleje og lavere energiforbrug. Det er nogle af formålene med seks nye signaturprojekter, der nu igangsættes for at give flere erfaringer med brugen af kunstig intelligens i kommuner og regioner.

Hvordan kan vi udnytte kunstig intelligens til at reducere CO2 aftrykket? Kan kvaliteten af vores ældrepleje forbedres gennem en optimering af besøgsplaner? Dette er spørgsmål som signaturprojekterne forsøger at afprøve. Erfaringerne fra tidligere projekter er gode, og i 2022 er der afsat 60 mio. kr. til forskellige projekter i kommuner og regioner. Der igangsættes seks nye signaturprojekter, som skal afprøve hvordan vi kan udnytte kunstig intelligens til blandt andet at skabe en tryggere og mere kontinuerlig ældrepleje samt energioptimere kommunale bygninger. Nedenfor kan man læse mere om disse to projekter, som er blandt de seks nye signaturprojekter, som igangsættes i år.

Øget kontinuitet i ældreplejen ved hjælp af kunstig intelligens

For ældre borgere giver det tryghed, når det er et kendt ansigt, som kommer forbi og hjælper dem. Når medarbejderne kender borgerne, deres ønsker og behov skaber det tillid og kontinuitet, hvilket har en positiv indvirkning på den oplevede kvalitet af ældreplejen. Et af de nye signaturprojekter udnytter algoritmer til at udarbejde optimale besøgsplaner, hvor et af parametrene er maksimalt antal forskellige medarbejdere til én borger. Algoritmerne skal både optimere tiden, som bruges på kørsel og skabe en tryggere ældrepleje, hvor borgerne møder så få forskellige ansigter som muligt.

Optimeret bygningsanvendelse med kunstig intelligens

Folkeskoler udgør en stor del af kommunale bygninger. Disse lokaler har ofte en lav anvendelsesgrad og dermed et højt energispild. Et nyt signaturprojekt udvikler intelligente handlingsplaner, som skal hjælpe med at optimere anvendelsen af bygningerne, især i eftermiddags- og aftentimerne, og derigennem nedsætte energispildet.

Følgende nye signaturprojekter igangsættes primo 2022:

  • Smartmail – intelligent håndtering af mails
  • Beslutningsstøtte til behandling af kommunale aktindsigtsager
  • En effektiv og helhedsorienteret indsats gennem kunstig intelligens og databaseret Proces Mining
  • Optimeret bygningsanvendelse med kunstig intelligens
  • Øget kontinuitet i ældreplejen ved hjælp af kunstig intelligens-baseret optimering
  • Kunstig intelligens i understøttelse af visitation af genoptræningsforløb

Signaturprojekterne spænder altså bredt, men alle med det fælles formål at højne kvaliteten og effektiviteten i den offentlige sektor gennem en udnyttelse af de muligheder som kunstig intelligens giver. Læs mere om projekterne her.

×

Log ind