19. januar 2022

Mulighed for at ansøge om økonomisk støtte fra EU til bl.a infrastruktur

Det er nu muligt at søge midler til initiativer, der ligger inden for det af Europakommissionen nyligt vedtaget arbejdsprogram for Connecting Europe Facility (CEF Digital). Der er afsat mere end 1 mia. € til arbejdsprogrammet i perioden 2021-2023, hvor første ansøgningsrunde åbnede 12. januar og lukker igen 22. marts 2022. Læs mere her.

Kort ansøgningsproces

Europakommissionen har den 16. december 2021 vedtaget arbejdsprogram for Connecting Europe Facility (CEF Digital). Arbejdsprogrammet definerer omfang og mål for de initiativer, der de næste tre år skal forbedre Europas konnektivitet.

Ansøgningsrunden gælder støtte til initiativer indenfor:

  • 5G-dækning langs transportkorridorer
  • 5G til "smarte" lokalsamfund (smart communities)
  • Backboneinfrastruktur til "digital globale gateways" (herunder søkabler)
  • Backbonenetværk til paneuropæiske cloud-forbund
  • Operationelle digitale platforme

Da ansøgningsfristen er 22. marts 2022 kl. 17.00 er processen for ansøgning ganske kort. Læs mere om omfang og mål i det vedhæftede godkendte arbejdsprogram.

Sparring og vejledning

Energistyrelsen opdaterer løbende deres hjemmeside for relevant information om CEF programmet. Læs mere her. Energistyrelsen sidder desuden klar til at sparre med jer om mulighederne inden for CEF og hvis der er spørgsmål til arbejdsprogrammet, kan I kontakte Kathrine Feldskov Andersen, tlf. 3395 0952 kfsa@ens.dk eller Susanne Sharpe Møller, tlf. 3392 7558 sshm@ens.dk.

KL kan ikke udøve vejledning i EU ansøgninger, men henviser derimod til, at de regionale kontorer i Bruxelles gerne bistår med kvalificering af ansøgninger, procesvejledning mv.

Tidslinje for ansøgningsproces

12. januar 2022: Åben for ansøgning

22. marts 2022: Deadline for ansøgning kl. 17.00

April-juli 2022: Evaluering af ansøgninger

August 2022: Information til ansøgere og forberedelse af tilskudsaftale

November-december 2022: Underskrivelse af tilskudsaftale

Om CEF Digital

CEF Digital er et EU fondsprogram, der har til formål at promovere vækst, jobs, inklusivitet og konkurrenceevne gennem efficient indbyrdes sammenbundet transport, energi og digitale netværk inden for og på tværs af medlemsstater. Programmet skal bl.a. være med til at understøtte offentlige investeringer i områder med markedsfejl. Læs mere om CEF Digital i vedhæftede arbejdsprogram.

×

Log ind