26. januar 2022

It-Arkitekturrådet bakker op om standarder for brugen af MeMo-formatet i Digital Post

KL har i det fælleskommunale MeMo-projekt fået udarbejdet et oplæg til minimumstandard for metadataopmærkning i MeMo. Kommunernes It-Arkitekturråd bakker op om arbejdet, som også bør optages i den fælleskommunale rammearkitektur.

KL har igangsat et projekt sammen med KOMBIT, NetCompany og en række kommuner, for blandt andet at udvikle en konkret værktøjskasse, der kan hjælpe kommunerne til at tage bestik af eget ambitionsniveau for anvendelse af det nye meddelesformat MeMo i Næste generation Digital Post, som går i luften 21. marts.

KL ønsker at understøtte kommunernes bestræbelser på at få mest muligt ud af det nye format, så det bliver langt nemmere at autofordele og autojournalisere, når kommunen modtager digital post. Bedre opmærket post er afgørende, hvis vi skal høste gevinsterne ved den nye Digital Post-løsning. Det kræver minimumstandarder, som kommuner og andre myndigheder kan indrette sig efter.

Kommunernes It-Arkitekturråd drøftede på deres møde i december oplægget om minimumstandarderne, som rådet anbefaler optages i den fælleskommunale rammearkitektur, for netop at danne fælles retningslinjer, som kommunerne og deres leverandører kan orientere sig i ved udvikling af MeMo i deres afsender- og modtagersystemer. Det er med til at sikre, at standarderne ikke kun anvendes i kommunerne, men på tværs af det offentlige.

Projektet arbejder nu videre med at vurdere, hvordan den foreslåede minimumstandard kan optages i den fælleksommunale rammearkitektur.

Du kan læse referat af It-Arkitekturrådets drøftelser på mødet i december her.

×

Log ind