21. januar 2022

Få vejledning med KL’s 2. delrapport om lokal IdP

Overholdelse af kravene i National Standard for Identiteters Sikringsniveau (NSIS) stiller krav til kommunerne. KL’s 2. delrapport handler om kommunernes handlerum og opgaver i forbindelse med analyse, implementering og drift, ved valg og implementering af IdP.

Med truslen om at blive udsat for kriminalitet via vores IT-systemer, er det nødvendigt at sætte ekstra fokus på sikring af informationer om borgerne og forretningen. Delrapporten handler om arbejdet med håndteringen af brugerstyring og den generelle modstandskraft overfor udefra kommende trusler eller angreb.

Mere konkret fokuserer delrapporten på kommunernes handlerum og opgaver i forbindelse med analyse, implementering og drift, hvis man vælger en lokal IdP, der så skal overholde NSIS-kravene lokalt i forbindelse med, at der indføres den fællesoffentlige føderation NemLog-in3 ved overgang fra NL2 med NemID til MitID.

KL anbefaler kommunerne at opfatte opgaven og arbejdet omkring NSIS som en mulig løftestang til styrkelse af arbejdet med compliance. Rapporten kommer bl.a. med et bud på, hvilke opgaver der kan igangsættes, og som bør gå forud for anskaffelse og implementering af en lokal IdP.

Du kan hente delrapporten på KL og KOMBIT's videncenter.

Vil du vide mere?

KL vil etablere et ERFA-netværk, hvor kommunerne indbydes til at deltage. I netværket vil der fra KL blive faciliteret yderligere videns udveksling og komme løbende opdateringer vedr. NSIS-arbejdet. Pris og praktiske informationer vil blive meldt ud snarest.

×

Log ind